Controle jaarrekening

Jaarrekening controle nodig? Wil je direct weten wat je investering is? Laat je zorgen uit handen nemen door onze ervaren vakspecialisten en ga goed geïnformeerd VERDER. Voldoe slim en efficiënt aan de wettelijke voorschriften voor zowel wettelijke of vrijwillige controles.

Controle jaarrekening

Onder voorwaarden is het wettelijk verplicht om de jaarverslaggeving van je onderneming of non-profit organisatie door een accountant te laten controleren. Een wettelijke verplichting geldt voor een onderneming die twee achtereenvolgende jaren een omzet van meer dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro en meer dan 50 werknemers in dienst heeft. Daarnaast kan het ook voor kleinere bedrijven, die niet aan genoemde criteria voldoen, waardevol zijn om op vrijwillige basis een accountantscontrole te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in het geval van meerdere aandeelhouders of de aanwezigheid van externe financiers. Bij non-profitorganisaties is een controle van de jaarrekening vaak een wens of harde eis van subsidieverstrekkers, leden, donateurs of vrijwilligers die zich voor zo’n organisatie inzetten.
Of het nu verplicht is of op vrijwillige basis moet gebeuren, maakt voor ons geen verschil. VERDER houdt het bij de controle van een jaarrekening altijd zo efficiënt en plezierig mogelijk. Wij werken net iets anders dan de meeste accountantskantoren. Wij geloven in de waarde van ervaring en betrokkenheid. Geen grote teams met onervaren ‘vinkers’, maar ervaren accountants die de juiste vragen kunnen stellen, direct conclusies kunnen trekken en daarmee beter én efficiënter controleren. Dat combineren wij met ‘paperless’ dossiers en nuttige inzet van data-analyse. VERDER is in het bezit van een WTA-vergunning voor niet-OOB organisaties.

Neem contact op met onze audit specialisten: bel 030 2084100

Overige controleverklaringen

In sommige gevallen heb je als ondernemer of bestuurder van een non-profit organisatie specifieke controleverklaringen nodig. Dat kan bijvoorbeeld een controleverklaring zijn bij een opgave verzekerd belang ten behoeve van de verzekeraar of afdracht van loonbelasting/premies zorgverzekeringen bij verhuur van medewerkers. In andere gevallen is geen sprake van controleverklaringen maar zijn een aantal specifieke werkzaamheden nodig, bijvoorbeeld in het kader van een financieringscontract of een verkregen subsidie.
VERDER heeft een brede ervaring met voorkomende specifieke controleverklaringen. Bij voorkeur gaan we vroegtijdig met jou in overleg. Dus niet pas op het moment van verantwoording maar al bij het aangaan van het onderliggende contract of het verkrijgen van de betreffende subsidie. Onze ervaring is dat deze aanpak in een later stadium veel efficiency oplevert.

Neem contact op met onze audit specialisten: bel 030 2084100