Controle jaarrekening

Jaarrekening controle nodig? Wil je direct weten wat je investering is? Laat je zorgen uit handen nemen door onze ervaren vakspecialisten en ga goed geïnformeerd VERDER. Voldoe slim en efficiënt aan de wettelijke voorschriften voor zowel wettelijke of vrijwillige controles.

Controle jaarrekening

Onder voorwaarden is het wettelijk verplicht om de jaarverslaggeving van je onderneming of non-profit organisatie door een accountant te laten controleren. Een wettelijke verplichting geldt voor een onderneming die twee achtereenvolgende jaren een omzet van meer dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro en meer dan 50 werknemers in dienst heeft.

Daarnaast kan het ook voor kleinere bedrijven, die niet aan genoemde criteria voldoen, waardevol zijn om op vrijwillige basis een accountantscontrole te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in het geval van meerdere aandeelhouders of de aanwezigheid van externe financiers. Bij non-profitorganisaties is een controle van de jaarrekening vaak een wens of harde eis van subsidieverstrekkers, leden, donateurs of vrijwilligers die zich voor zo’n organisatie inzetten.

Wij geloven in de meerwaarde van ervaring en betrokkenheid. Wij werken met ervaren teams, onze accountants zijn getraind om specifieke vragen te stellen, zodat ze direct conclusies kunnen trekken en daarmee beter én efficiënter controleren. Dat combineren wij met ‘paperless’ dossiers en nuttige inzet van data-analyse. VERDER is in het bezit van een WTA-vergunning voor niet-OOB organisaties.

Neem contact op met onze audit specialisten: bel 030 2084100

Overige controleverklaringen

In sommige gevallen heb je als ondernemer of bestuurder van een non-profit organisatie specifieke controleverklaringen nodig. Dat kan bijvoorbeeld een controleverklaring zijn bij een opgave verzekerd belang ten behoeve van de verzekeraar of afdracht van loonbelasting/premies zorgverzekeringen bij verhuur van medewerkers. In andere gevallen is geen sprake van controleverklaringen maar zijn een aantal specifieke werkzaamheden nodig, bijvoorbeeld in het kader van een financieringscontract of een verkregen subsidie.

Maak gebruik van de brede ervaring binnen VERDER met voorkomende specifieke controleverklaringen. Wij adviseren je om contact op te nemen bij het aangaan van het onderliggende contract of het verkrijgen van de betreffende subsidie zodat de juiste verantwoording ruim binnen de marges behaald kan worden.

Neem contact op met onze audit specialisten: bel 030 2084100