31 30 2084100
Bellen

Disclaimer

disclaimer

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van onze website streven we naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd raakt of niet meer correct is (bijvoorbeeld als gevolg van – recente – jurisprudentie). De op onze website aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

VERDER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op onze website of de gevolgen daarvan. De lezer dient zich te realiseren dat de fiscale/financiële gevolgen sterk afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of oordeel.

Voor advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze deskundige specialisten.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van VERDER.