Welk soort accountantsverklaring heeft u nodig?

23 mei 2017 - Ard Veenvliet RAHet kan zijn dat meteen duidelijk is welke accountantsverklaring u wenst bij de jaarrekening van uw organisatie. Een controle van uw jaarrekening door een accountant is wettelijk verplicht voor middelgrote en grote ondernemingen en instellingen . Maar wat als u niet wettelijk verplicht bent tot een jaarrekeningcontrole? De beroepsorganisatie van accountants (NBA) heeft de verschillende soorten accountantsverklaringen voor u uiteen gezet.

Samenstellingsverklaring

Als wij voor u een jaarrekening samenstellen, verstrekt VERDER altijd een samenstellingsverklaring. Naast het opstellen van een kwalitatief goede jaarrekening, kunnen wij u helpen bij het kiezen van passende grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen. Tevens kijken wij globaal na of het beeld van de jaarrekening overeenkomt met onze kennis van uw onderneming.

Beoordelingsverklaring

Heeft u een groei-ambitie, dan komt u wellicht op het punt dat uw onderneming controleplichtig wordt. Om de overgang naar een jaarrekeningcontrole makkelijker te maken, kan VERDER in de jaren ervoor een beoordelingsverklaring verstrekken. Bij deze accountantsverklaring geven wij minder zekerheid dan bij een controleverklaring. Belangrijk aspect bij een beoordelingsopdracht is dat wij de opzet van de administratieve organisatie en interne controle beoordelen en nadenken over de kans op een materiële fout in de jaarrekening. Wij kunnen u aangeven welke stappen nodig zijn voor een soepele overgang naar een controle-opdracht. Een beoordelingsverklaring wordt ook wel afgegeven bij de beoordeling van tussentijdse cijfers, wat nodig kan zijn bij een financieringsaanvraag.

Controleverklaring

Bij een controleverklaring heeft u de meeste zekerheid over de jaarrekening. De accountant heeft met hoge mate van zekerheid geconcludeerd dat de jaarrekening geen fout van materieel belang bevat. In de praktijk blijkt dat een controleverklaring bij de jaarrekening het meeste voor komt. Maar ook bij bijvoorbeeld een subsidie-afrekening kan een controleverklaring verlangd worden. Over het algemeen geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af. Mocht in de jaarrekening een fout van materieel belang blijken, dan wordt deze meestal voor het afgeven van de controleverklaring gecorrigeerd.

VERDER denkt altijd met u mee over de vraag welke accountantsverklaring het best bij uw organisatie past. Wij houden in de gaten wanneer uw onderneming of instelling controleplichtig wordt. Zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.