Aftrek specifieke zorgkosten

3 juni 2013 - mr. Jan-Marc van BeusekomAftrek specifieke zorgkosten afgeschaft per 1 januari 2014

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012*, is opgenomen dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten per 1 januari 2014 komt te vervallen. Daarmee is het de verwachting dat de wetswijzigingen die nodig zijn om dit te bereiken tijdens Prinsjesdag 2013 of dit najaar worden gepresenteerd. Voor 2013 geldt de oude regelgeving echter nog, zodat u er verstandig aan doet om te beoordelen of het zinvol is bepaalde uitgaven nog in 2013 te doen.

Aftrekbare specifieke zorgkosten

Aftrekbare specifieke zorgkosten zijn uitgaven voor bijvoorbeeld: bepaalde hulpmiddelen (o.a. gehoorapparaat, kunstgebit, steunzolen, prothesen, rolstoel, krukken, traplift), aanpassingen aan een woning op medisch voorschrift (o.a. verplaatsen doucheruimte naar begane grond, bredere deuren, egaal tuinpad), dieet op voorschrift van arts of diëtist, gezinshulp (soms ook nog na een overlijden) of extra kleding en beddengoed.

Omdat de tegemoetkoming voor dergelijke kosten in de toekomst gedefiscaliseerd wordt en bij de gemeente (of een andere overheidsinstantie) komt te berusten, is het verstandig om in 2013 nog bepaalde uitgaven te doen. Het nieuwe wettelijke kader is immers nog onduidelijk evenals de mate waarin kosten zullen worden vergoed. Erg hoopvol op een ruimhartig financieel beleid in dit verband zijn wij in ieder geval niet. Verzilver dus uw fiscale aftrekmogelijkheden vooral nog binnen de huidige regelgeving.

Let er daarbij wel op dat er steeds een medische indicatie moet zijn voor de uitgaven en dat het gaat om het deel van de kosten dat niet vergoed wordt uit de WMO of door de verzekeraar. Neem dus voordat u de uitgaven doet contact op met uw behandelend arts om te overleggen of u het vereiste voorschrift kunt verkrijgen. Bereken voorts hoe de fiscale regels financieel voor u uitpakken over 2013.

Let op: aftrekdrempel
De hoogte van uw verzamelinkomen in relatie tot uw specifieke zorgkosten is daarbij relevant. Er geldt namelijk een drempel. Onder die drempel komt u niet aan fiscale aftrek toe. De drempel is minimaal € 125 en bij een verzamelinkomen tot en met € 39.618 een bedrag van maximaal € 653. Bij een verzamelinkomen van € 39.618 of hoger wordt de drempel naar rato verhoogd met 5,75% van het hogere verzamelinkomen. Heeft u een fiscale partner, dan zijn deze bedragen anders. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Onze dienstverlening

VERDER heeft veel fiscale kennis in huis. Wij bieden fiscaal advies en helpen onze klanten met het verzorgen van hun aangiften. Wilt u advies om uw specifieke zorgkosten optimaal in aftrek te brengen? Wij kunnen helpen. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

*) Paragraaf 57 van bijlage A bij dit regeerakkoord