Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

22 april 2012 - mr. Jos van BavelWilt u uw onderneming bij leven overdragen aan (één van) uw kinderen of aan een medewerker? Realiseert u zich dan dat deze bedrijfsopvolging de heffing van inkomstenbelasting veroorzaakt. Als u daarnaast de onderneming voor minder dan de werkelijke waarde wilt overdragen, dan is ook nog schenkbelasting verschuldigd.

Per 2010 zijn de fiscale voorwaarden voor een fiscaal (financieel) vriendelijke bedrijfsopvolging (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) versoepeld. Zo kunt u uw onderneming zonder heffing van inkomstenbelasting overdragen (de claim wordt als het ware “doorgeschoven” naar de opvolger). Voor de schenkbelasting is globaal de eerste € 1.000.000 aan overgedragen ondernemingswaarde voor 100% vrijgesteld. Voor hetgeen daarboven wordt geschonken, is 83% vrijgesteld.

Uiteraard zijn aan deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomsten- en schenkbelasting voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zien met name op de hoedanigheid van de overdrager en de verkrijger. Zo moet voor de inkomstenbelasting onder meer de verkrijger voorafgaande aan de overdracht drie jaren bij de onderneming werkzaam zijn geweest. Voor de schenkbelasting moet de verkrijger de onderneming minimaal vijf jaren voortzetten. Het voorgaande geldt niet alleen voor de overdracht van een privéonderneming, maar ook voor de overdracht van een onderneming die door middel van een vennootschap wordt gedreven.

Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet alleen van toepassing op een overdracht bij leven. Ook bij een overgang van de onderneming als gevolg van overlijden is, onder bepaalde voorwaarden, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing. Aandachtspunt daarbij is nog wel dat ook de gekozen testamentsvorm moet aansluiten bij de wettelijke voorwaarden van de faciliteit. In de praktijk zien we dat bij een onverhoopt overlijden van een ondernemer (aandeelhouder) niet aan de voorwaarden voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt voldaan, waardoor de overgang van de onderneming/aandelen belast is met inkomsten- en erfbelasting. Dit kan gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van de onderneming en daarmee de continuïteit van het bedrijf.

In de praktijk doen regelmatig geruchten de ronde die er op wijzen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit versoberd gaat worden. Voor ondernemers die concrete plannen hebben om hun onderneming met gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit over te dragen, kan dit aanleiding zijn om deze overdracht tijdig vorm te geven.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van de fiscaal gefaciliteerde overdracht van bedrijven. Graag informeren wij u hoe u uw bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk kunt vormgeven. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.