Belastingaangifte

22 november 2013 - mr. Jan-Marc van BeusekomAangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting

De fiscale wet- en regelgeving wordt de laatste jaren nog steeds maar weer complexer. Wat te denken van zoiets als de ‘eigenwoningregeling’ in de sfeer van de inkomstenbelasting (IB); iedereen met een eigen woning zou die toch moeten kunnen doorgronden. De praktijk is anders, zeker in (tijdelijke) situaties van meerdere woningen, scheiding, verhuur, bijlenen, etc. De aangifte van een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder is dan vaak nog complexer, met (ongebruikelijke) terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen, familieverhoudingen, participaties en financieringen.

Of wat te denken van de diverse rente- en kostenaftrekbeperkingen die in de vennootschapsbelasting (Vpb) een rol spelen? Zowel de wetgever als de rechtspraak laat zich niet onbetuigd bij het maken van nieuwe regels en de uitleg daarvan.

Dit heeft de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting er niet makkelijker op gemaakt. U wilt uw aangifte zo goed en efficiënt mogelijk verzorgen: niet voor fiscale verrassingen komen te staan en dat tegen zo min mogelijk kosten. Is dat een haalbare kaart?

Oplossing van VERDER

De jaarlijkse aangifte vormt het eindresultaat van een proces. Een proces waarin eerder diverse belangrijke keuzes werden gemaakt. In dit proces ondersteunt Verder Fiscaal Specialisten u graag. Met onze aanpak signaleren we niet alleen fiscale risico’s, maar juist ook de oplossingen en kansen. Op basis daarvan helpen we u bij het tot stand brengen van de aangifte.

Wij lopen voorop bij het inventariseren en de analyse van fiscale risico’s. Onze fiscaal specialisten zijn uiteraard op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, maar ook van de actuele jurisprudentie. Onze kennis, software(-tools) en processen op het terrein van fiscaal risicomanagement benutten wij graag maximaal in uw voordeel bij het verzorgen van uw belastingaangifte(n). Omdat wij onze processen hebben ingericht overeenkomstig onze visie als ondernemers, werken we efficiënt. De integratie van data-systemen is een borg voor lage kosten.

U kunt er dus vanuit gaan dat uw aangifte wordt verzorgd tegen de laagst mogelijke kosten, terwijl we daarbij niet lichtzinnig te werk gaan: uw aangifte is gebaseerd op een optimale fiscale risicoanalyse. Onverwachte aanslagen, onnodige rentelasten en fiscale boetes behoren daarmee tot het verleden.

Onze dienstverlening

Bij het verzorgen van uw aangifte(n) inkomsten- of vennootschapsbelasting zijn wij graag van dienst. In nauwe afstemming met u houden we uw fiscale rendement zo hoog mogelijk, zonder de fiscale wetgeving verkeerd uit te leggen. Graag gaan wij vrijblijvend het gesprek met u aan over de fiscale mogelijkheden tot optimalisatie. Onze contactgegevens treft u hier aan.