Download gratis whitepaper

Waar dient u rekening mee te houden bij een boekenonderzoek

Veel belastingplichtigen krijgen vroeg of laat te maken met een boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek worden de aangiften en de administratie van een belastingplichtige gecontroleerd. De Belastingdienst kan naar aanleiding van een boekenonderzoek een correctie maken op de ingediende aangifte(n). Daarbij kan een boete worden opgelegd.

VERDER heeft een whitepaper opgesteld waarin wij onze cliënten en relaties informeren over de hoofdlijnen van een boekenonderzoek zoals dat door de Belastingdienst wordt uitgevoerd. Dit whitepaper kunt u hieronder downloaden.
In het whitepaper gaan wij uitgebreider in op de volgende onderwerpen:

  • De procedures rondom een boekenonderzoek.
    Een zogeheten ‘controleambtenaar’ van de Belastingdienst stelt de belastingplichtige (de onderneming of de ondernemer) schriftelijk op de hoogte van het instellen van een boekenonderzoek. Hierna zijn er een aantal procedures die doorlopen moeten worden.
  • De vereisten die zijn gesteld aan de mogelijkheid van de Belastingdienst om een navorderingsaanslag op te leggen.
    Onder bepaalde voorwaarden mag de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees in de whitepaper de vereisten en mogelijkheden.
  • De eisen die zijn gesteld aan de administratie.
    Zonder een administratie kan een boekonderzoek niet worden uitgevoerd. Het voeren van een juiste administratie is in beginsel wettelijk verplicht voor ondernemingen en ondernemers.

Onze dienstverlening

Kreeg uw onderneming een boekenonderzoek aangekondigd? Verwacht u dat binnenkort of zijn mogelijk inmiddels reeds navorderingsaanslagen aan de orde? Onze ervaring leert dat tijdige advisering door een fiscaal specialist kan helpen om de materiële en formele (heffings)gevolgen tot een minimum te beperken. Met ons whitepaper informeren wij u graag nader over dit onderwerp. Wenst u naar aanleiding van dit onderwerp vertrouwelijk, discreet en meer concreet advies in te winnen? Neem dan contact met ons op.

Contact

VERDER adviseert u of uw onderneming graag over de fiscale positie. Boekenonderzoeken,  (navorderings)aanslagen en inhoudelijke afstemming of discussies met de Belastingdienst maken daarvan onderdeel uit. Over deze en soortgelijke onderwerpen neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.