+31 30 2084100
Bellen

Brancheorganisaties en horizontaal toezicht

3 december 2011 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Horizontaal toezicht

De Belastingdienst houdt toezicht op de wijze waarop belastingplichtigen uitvoering geven aan hun wettelijke verplichtingen. De afgelopen jaren maakt de Belastingdienst steeds vaker gebruik van de mogelijkheid van horizontaal toezicht. Bij horizontaal toezicht worden vooraf afspraken gemaakt over het nakomen van de fiscale verplichtingen. Hierbij staat de samenwerking tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige centraal. Waar nodig vindt afstemming vooraf plaats, in plaats van controles achteraf.

Samenwerking met brancheorganisaties

Eind 2011 heeft de Belastingdienst een leidraad gepubliceerd over de mogelijkheden voor samenwerking met brancheorganisaties. De leidraad is geschreven voor medewerkers van de Belastingdienst. In de leidraad wordt duidelijk gemaakt hoe de Belastingdienst samenwerking met brancheorganisaties kan aangaan en onder welke voorwaarden dat gebeurt. In de leidraad wordt gesproken over brancheorganisaties. Daarmee worden diverse soorten samenwerkingsverbanden bedoelt die groepen ondernemers vertegenwoordigen, zoals (winkeliers)verenigingen, franchiseorganisaties en samenwerkingsverbanden van ZZP’ers. Voor samenwerking tussen fiscale dienstverleners en de Belastingdienst is een afzonderlijke leidraad opgesteld. Ook voor afspraken rond horizontaal toezicht binnen individuele klantbehandeling bestaat zo’n leidraad.

Er zijn twee mogelijkheden voor samenwerking tussen de Belastingdienst en een brancheorganisatie:

1. Samenwerking via een brancheconvenant. Hierbij staat het versterken van de kwaliteit van de aangifte door middel van het maken van afspraken centraal. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de oplossing van een branchespecifiek fiscaal probleem. Als de ondernemer dit in zijn aangifte toepast, weet hij zeker dat dit goed is. Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt om de administratieve lasten van ondernemers in de branche te verlichten. Ondernemers uit de branche kunnen de afspraken toepassen zonder dat zij dat aan de Belastingdienst hoeven te melden.

2. Samenwerking via een horizontaal toezicht brancheconvenant. Bij deze variant is aan het brancheconvenant een toezichtparagraaf toegevoegd waarin afspraken zijn opgenomen over aangepast toezicht door de Belastingdienst. Omdat gebruik wordt gemaakt van in de branche aanwezige toezichtvormen, houdt de Belastingdienst in beginsel minder toezicht op ondernemers die deelnemen aan het convenant. Voor deelname is vereist dat een ondernemer zich aanmeldt bij de Belastingdienst en zich bindt aan de afspraken uit het convenant.

Belang voor de praktijk

Uit de leidraad blijkt dat samenwerking tussen de Belastingdienst en een brancheorganisatie voordelen kan bieden voor ondernemers in de betreffende branche. Bij samenwerking via een horizontaal toezicht brancheconvenant is het van belang dat de ondernemer zich hiervoor zelf aanmeldt bij de Belastingdienst. Bij een gewoon brancheconvenant kunnen de afspraken uit het convenant door iedere ondernemer uit de branche worden toegepast.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij uw brancheorganisatie of samenwerkingsverband over de mogelijkheden tot samenwerking met de Belastingdienst in trajecten rond horizontaal toezicht. Vragen over de fiscale positie van brancheorganisaties en horizontaal toezicht, rekenent VERDER tot haar expertise. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Bron: Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Brancheorganisaties, Belastingdienst, december 2011

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen