+31 30 2084100
Bellen

Btw-regelgeving bij zonnepanelen

2 juli 2015 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Btw-ondernemerschap bij investering in zonnepanelen

Wie eigenaar is van een zonnepaneel en de daarmee behaalde stroom levert aan zijn energieleverancier, kwalificeert onder voorwaarden als een ondernemer voor de btw. In dat geval mag de eigenaar in beginsel kiezen voor de toepassing van een forfaitair bedrag dat hij aan btw moet berekenen.

Particulier als btw-ondernemer

Aanvankelijk vond de Belastingdienst dat particulieren met zonnepanelen op hun dak niet kwalificeerden voor het btw-ondernemerschap. Maar uit het zogeheten Fuchs-arrest (HvJ EU, 20 juni 2013, nr. C-219/12) bleek dat de Belastingdienst het ondernemersbegrip toch ruimer moet nemen.

Saldering

Een particulier kwalificeert in verband met zijn zonnepanelen als een btw-ondernemer als hij regelmatig en tegen een vergoeding via zijn zonnepanelen stroom levert aan zijn energiebedrijf. Overigens is het denkbaar dat hij zelf meer aan stroom verbruikt dan dat hij produceert met zijn zonnepanelen. Per saldo ontvangt de eigenaar van het zonnepaneel in die situatie geen vergoeding, maar door de verrekening (ook wel saldering genoemd) met het bedrag voor de stroom die is opgewekt met de zonnepanelen hoeft hij wel minder te betalen. Ook in de situatie van saldering heeft de zonnepaneeleigenaar een vergoeding genoten.

Kleine ondernemersregeling

De Belastingdienst staat toe dat zonnepaneeleigenaren zich niet hoeven aan te melden als btw-ondernemer zolang het verschil tussen de verschuldigde btw en de voorbelasting hooguit € 1.345 bedraagt. Op basis van de kleineondernemersregeling (KOR) hoeft de ondernemer dan namelijk geen btw af te dragen. In deze situatie gaat de Belastingdienst ervan uit dat de zonnepaneeleigenaar heeft verzocht om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor btw-ondernemers. De zonnepaneeleigenaar mag dan echter geen btw in rekening brengen aan zijn energieleverancier.

Aftrek voorbelasting installatie zonnepaneel

Het voordeel van btw-ondernemerschap is dat men in beginsel de btw over de aanschaf en installatie van het zonnepaneel kan aftrekken. Daarbij is het wel zaak om tijdig aan te melden als btw-ondernemer. Als de zonnepanelen na 20 juli 2013 zijn aangebracht, moet de koper zich binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf melden als btw-ondernemer. Ook moet hij beschikken over een factuur waarop de aftrekbare btw afzonderlijk is vermeld.

Bedrag aftrek voorbelasting

Als sprake is van een niet-geïntegreerd zonnepaneel (de praktisch meest voorkomende situatie), is de voorbelasting volledig aftrekbaar als de eigenaar btw-ondernemer is. Als sprake is van een geïntegreerd zonnepaneel, fungeert het paneel ook als dakbedekking. Het ministerie van Financiën heeft het gebruik als dakbedekking in een publicatie met vragen en antwoorden aangemerkt als privégebruik. De Belastingdienst staat daarom in beginsel maar een aftrek toe van eenderde van de voorbelasting over geïntegreerde zonnepanelen.

Forfaitaire verschuldigde belasting

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet de eigenaar van het zonnepaneel weten hoeveel stroom hij levert aan het energiebedrijf en hoeveel stroom hij in diezelfde periode zelf verbruikt. Het hangt er maar vanaf hoe geavanceerd de (digitale) meters zijn of dit kan worden vastgesteld. In de praktijk zal dat vaak niet exact lukken. De Belastingdienst keurt daarom goed dat de eigenaar van het zonnepaneel de verschuldigde btw mag stellen op een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het opwekvermogen. Zo bedraagt het forfait voor een niet-geïntegreerd zonnepaneel:

€ 20 bij een opwekvermogen van 0 tot en met 1000 Wattpiek per jaar;
€ 40 bij een opwekvermogen van 1001 tot en met 2000 Wattpiek per jaar;
€ 60 bij een opwekvermogen van 2001 tot en met 3000 Wattpiek per jaar;
€ 80 bij een opwekvermogen van 3001 tot en met 4000 Wattpiek per jaar;
€ 100 bij een opwekvermogen van 4001 tot en met 5000 Wattpiek per jaar.

Op de website van de Belastingdienst is na te lezen hoeveel het forfait bedraagt bij een hoger opwekvermogen dan vijfduizend Wattpiek per jaar.

Voor geïntegreerde zonnepanelen gelden lagere forfaits. Als een zonnepaneeleigenaar gebruikmaakt van een forfait, mag hij geen btw in rekening brengen aan zijn energiebedrijf.

Stappenplan

  • Meld u, liefst zo snel mogelijk na de investering in de zonnepanelen, als btw-ondernemer aan bij de Belastingdienst;
  • Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft;
  • Controleer bij het doen van deze aangifte of en hoe u het forfait toepast en of u de kleineondernemersregeling kunt toepassen;
  • Om uw btw-teruggaaf snel te verwezenlijken, geeft u uw IBAN-nummer voor deze teruggaaf door aan de Belastingdienst. Gebruik daartoe het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemers’, te benaderen via het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst;
  • Indien u de kleineondernemersregeling kunt toepassen, overweeg dan de Belastingdiesnt nog in het jaar van de investering te verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving. Bijvoorbeeld bij het doen van investeringen in zonnepanelen. Graag informeren wij u over het belang van fiscale regels bij uw investering en de fiscaal optimale vorm. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen