+31 30 2084100
Bellen

Btw-teruggaaf op gestaakte nieuwbouw

13 oktober 2013 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Veel nieuwbouw-projecten kunnen en konden niet doorgaan vanwege gebrek aan financieel draagvlak. De economische crisis en de risico’s die instellingen in de publieke sector dragen, dwingen er soms toe om ‘de stekker uit een project te trekken’. Het was lange tijd de vraag hoe hier vanuit een fiscale optiek mee moest worden omgegaan.

De kennisgroep van de Belastingdienst heeft echter in de loop van 2013 het standpunt ingenomen dat de btw die betrekking heeft op stopgezette nieuwbouwprojecten mag worden teruggevraagd. Heeft uw instelling een nieuwbouwproject gestaakt? Voor zover uw instelling de daarmee gepaarde btw nog niet heeft teruggevraagd, kan zij deze btw nu alsnog terugvragen bij de Belastingdienst. Denkt u daarbij aan facturen van de betrokken architect, ingenieurs- en bouwbureaus, etc.

Dat voorheen het standpunt werd ingenomen dat deze btw niet voor teruggaaf in aanmerking kwam, hield verband met de toepassing van een oude regeling (Mededeling 26). Een voorwaarde bij dit oude besluit was namelijk dat de btw op de kosten niet als voorbelasting in aftrek mocht worden gebracht. Doordat het nieuwbouwproject wordt gestaakt, kan de btw – gezien het nieuwe standpunt van de Belastingdienst alsnog worden teruggevraagd over de gemaakte kosten. Voor een geslaagde btw teruggaaf is het niet relevant of het nieuwbouwproject voor btw-belaste of btw-vrijgestelde dienstverlening gebruikt zou gaan worden.

In de (naheffings)termijn van vijf jaar die fiscaal gebruikelijk geldt voor deze teruggaafverzoeken, kan een belang schuilen om nog in 2013 tot actie over te gaan. Heeft uw instelling immers reeds in 2008 facturen met btw ontvangen in verband met een nieuwebouwproject dat later stopte, dan dreigt het recht op teruggaaf van die btw te vervallen door tijdsverloop. Neemt u in dat geval dus nog actie in 2013 en verstuur nog dit jaar een (gemotiveerde) brief aan de Belastingdienst met uw verzoek.

Ook het feit dat de mening van de kennisgroep binnen de Belastingdienst kan wijzigen, vormt voor ons aanleiding om te adviseren om uw teruggaafverzoek op korte termijn vorm te geven.

Onze dienstverlening

Graag zijn wij van dienst bij het bereiken en verhogen van fiscaal rendement voor uw instelling. Een teruggaafverzoek btw bij gestopte nieuwbouwprojecten kan u voordeel bieden. Wacht daarom niet (te) lang met het beoordelen van de vraag of uw instelling dit voordeel kan bereiken. Neem nog in 2013 actie. Vraagstukken over de mogelijkheden tot teruggaaf van belastingen voor (zorg)instellingen, rekentVERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen