+31 30 2084100
Bellen

BTW-verhoging in de praktijk

13 december 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. Naar verwachting zullen er bij prestaties tussen ondernemers weinig problemen opkomen. Lastiger kan het worden wanneer prestaties worden verricht voor particulieren of niet-(volledig)-aftrekgerechtigde ondernemers, zoals organisaties in de sectoren zorg, onderwijs of cultuur.

Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, zodat u zich kunt voorbereiden en er tijdig voor kunt zorgen dat administratieve systemen en bijvoorbeeld prijslijsten zijn aangepast.

Een notitie van het Ministerie van Financiën met 14 praktische vragen en antwoorden over de btw-verhoging werd op 6 augustus 2012 gepubliceerd. Op 21 september 2012 is daarop nog een aanvulling gekomen, met een nadere uitleg en antwoord op praktische vragen.

Goederen en diensten

De vraag welk algemene btw-tarief moet worden toegepast (19% of 21%), hangt af van het moment waarop u de goederen levert of de diensten verricht. Het is daarbij overigens niet relevant of uw klant al vooruitbetaald heeft.

Concreet betekent de btw-verhoging het volgende:

  • Breng 21% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht op of na 1 oktober 2012;
  • Breng 19% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht vóór 1 oktober 2012. Ook als u de factuur pas na deze datum factureert (maar wel tijdig);
  • Bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling door uw klant, voor goederen of diensten die u op of na 1 oktober 2012 levert, geldt dat u over de gehele prijs het nieuwe btw-tarief van 21% toepast. Over de vooruitbetaling heeft u al 19% btw afgedragen. Het verschil tussen de 21% en de 19% bent u nog verschuldigd en moet nog worden aangegeven.

Wij adviseren om gebruik te maken een goedkeuring om bij prestaties die u verricht vanaf 1 oktober 2012 reeds facturen uit te reiken vóór die datum naar een tarief van 21%. Zo voorkomt u dat u aanvullende facturen moet uitreiken voor het verschil tussen 19% en 21%. Deze omzet geeft u aan in rubriek 1c (overige tarieven behalve 0%) op de aangifte omzetbelasting.

Doorlopende prestaties

Voor doorlopende prestaties  die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en doorlopen na 30 september 2012 (zoals het verlenen van licenties of bij abonnementen op leveringen zoals gas, water, electriciteit of telecomdiensten), geldt het nieuwe tarief van 21% alleen voor dat deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012.

Onroerende zaken en verbouwingen

Er is speciaal overgangsrecht voor de levering van onroerende zaken waarbij de vergoeding in termijnen vervalt. Het nieuwe btw-tarief van 21% geldt niet voor de volledige prijs, maar alleen voor de termijnen die vervallen ná 30 september 2012. Dit geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen, zoals het aanbouwen van een dakkapel of het plaatsen van een keuken of badkamer, waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Van een verbouwing is slechts sprake in dit verband, als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de zaak. De overgangsregeling geldt niet voor diensten die bestaan uit het verrichten van onderhoud- of herstelwerkzaamheden. In dit verband zijn als onderhoud- of herstelwerkzaamheden aan te merken de werkzaamheden die (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de onroerende zaak (het vervangen van kozijnen of dakgoten bijvoorbeeld).

Speciale overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen

Bij koop- en aannemingsovereenkomsten voor nieuwbouwwoningen gesloten vóór 28 april 2012, waarbij de vergoeding in termijnen wordt betaald, blijven alle termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2013 onder het 19%-tarief vallen. Alle termijnen die vervallen na die datum vallen onder het 21%-tarief.

Tot slot een tip voor u als particulier. Indien u overweegt om (grote) roerende zaken aan te schaffen of omvangrijke diensten af te nemen, kan het raadzaam zijn deze vóór 1 oktober 2012 geleverd te krijgen. Wanneer u een nieuwe auto geleverd moet krijgen, zorg er dan voor dat het kenteken voor 1 oktober 2012 wordt afgegeven.

Onze dienstverlening

VERDER krijgt regelmatig vragen over de impact van wijzigingen in fiscale regelgeving. Graag informeren wij u over het belang, de optimale inrichting van (contractuele)afspraken en de oplossingen voor uw onderneming. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen