Btw-voordeel voor branche- en belangenverenigingen

13 december 2012 - mr. Jos van BavelVeel branche-, beroeps-, en belangenverenigingen willen hun leden blijvende meerwaarde bieden. Een prima streven uiteraard. Maar wat als die meerwaarde ook wordt gerealiseerd? Heeft uw vereniging dan nog wat te duchten van de Belastingdienst en bent u heffing verschuldigd?

Bij het beoordelen van de fiscale positie van veel brancheorganisaties spelen diverse heffingen een rol, denk bijvoorbeeld aan heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw). Hieronder gaan wij in op een bijzondere regeling die geldt voor de btw. Meer informatie over het belang van overige heffingen voor brancheorganisaties vindt u hier.

 

Btw-heffing

Veel branche- en belangenverenigingen brengen hun leden contributie in rekening. Daarbij vermelden zij géén btw. Meestal zal dat correct zijn. Soms zal de branche- of belangenvereniging niet kwalificeren als btw-ondernemer of enkel vrijgestelde prestaties verrichten. Meestal staat tegenover en in ruil voor de betaling van contributie geen voldoende directe – niet-symbolische en op geld waardeerbare – tegenprestatie.

Dit betekent wel dat de btw die drukt op kosten die de vereniging maakt, indirect niet voor aftrek in aanmerking komt bij hun leden-btw-ondernemers. Het gevolg daarvan is dat btw-heffing kostprijsverhogend werkt. Zouden de leden deze inkopen direct hebben gedaan zónder tussenkomst van de vereniging, dan zouden zij veelal wél recht op aftrek van btw-voorbelasting hebben gehad. Door tussenkomst van de vereniging ervaren deze leden een btw-druk die er idealiter niet zou moeten zijn.

Op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën (paragraaf 6.3 besluit van 25 november 2011), kunnen veel branche- en belangenverenigingen onder voorwaarden de aan hen in rekening gebrachte btw in aftrek nemen. Opvallend, omdat de hoofdregel in de btw nu eenmaal is dat aftrekrecht slechts kan bestaan voor zover er door een ondernemer sprake is van belaste prestaties.

Het goedkeurende beleid, is voor veel branche- en ondernemersverenigingen in ieder geval vanuit financiële optiek interessant. Zonder zelf btw te factureren aan de leden, kan op grond daarvan immers wel periodiek een teruggaaf van btw op aangifte worden bereikt. Soms kan een vereniging op grond van de goedkeuring zelfs nog btw terughalen uit het verleden (de naheffingsperiode bedraagt 5 jaar) om dit voordeel bij de Belastingdienst te verzilveren. De faciliteit uit voornoemd besluit is ook van toepassing op zogeheten ‘Bedrijven Investeringszones’ (ook wel ‘BIZ-stichtingen’, zoals deze vaak juridisch vormgegeven zijn).

Op grond van de regelgeving blijft het relevant om te beoordelen binnen welke sector of branche een vereniging actief is en hoe haar ledenbestand is samengesteld. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat een btw-last ontstaat voor ondernemers die contributie betalen aan een vereniging, terwijl die ondernemers zelf regulier gerechtigd zijn tot aftrek van btw-voorbelasting. Door de goedkeuring wordt het aftrekrecht van de aangesloten ondernemers als het ware opgerekt tot de gezamenlijke vereniging.

Een logische voorwaarde voor het toepassen van de regeling is dus dat de leden van de vereniging dan btw-aftrekrecht hebben. Hebben ze dat niet allemaal, dan heeft dat op grond van de goedkeuring invloed op de omvang van het aftrekrecht van de branchevereniging. De goedkeuring is daarmee praktisch van minder financieel belang voor branche- en belangenverenigingen in bijvoorbeeld de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Branche- en beroepsverenigingen van niet-btw-ondernemers kunnen de goedkeuring ook niet toepassen.

 

Onze dienstverlening

Verwacht u dat uw branche-, belangen- of ondernemersvereniging (of stichting) in aanmerking komt voor deze bijzondere btw-regeling? Aarzel dan niet om contact op te nemen. VERDER heeft ruime ervaring met het toepassen van deze regeling en overige fiscale regelgeving bij verenigingen. We gaan hierover graag het gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.