+31 30 2084100
Bellen

Een fiscale naheffing onder de kerstboom?

4 oktober 2017 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Veel organisaties drijven op de inzet van vrijwilligers. Is uw organisatie nergens zonder hen? Dan lijkt het logisch om even stil te staan bij de inzet van deze vrijwilligers. En wellicht wilt u de vrijwilligers jaarlijks, bijvoorbeeld in feestmaand december, ook een extraatje toestoppen? Uiteraard kan dat, maar voorkom daarbij vooral dat de Belastingdienst achteraf een vervelende verrassing heeft.

Vrijwilligersregeling

Aan instellingen wordt jaarlijks, onder voorwaarden, de mogelijkheid geboden om hun vrijwilligers een kleine beloning te laten toekomen. Aandachtspunt daarbij is dat dit fiscaal kan zónder dat inhouding van loonheffingen daarbij tot extra kosten leidt. Over de voorwaarden van de vrijwilligersregeling leest u elders op onze website meer.

Kwalificeert uw instelling voor toepassing van de vrijwilligersregeling en betaalt zij haar vrijwilligers ook een kleine vergoeding? Let dan extra goed op bij het verstrekken van een kerstpakket of andere aanvullende jaarlijkse presentjes.

Immers, wanneer de vrijwilligers jaarlijks al een beloning genieten tot het maximum van € 1.500, dan leidt het aanvullend verstrekken van een kerstpakket tot overschrijding van deze drempel. Het kerstpakket heeft immers een ‘waarde’, waarmee het gevolg van het verstrekken van een kerstpakket kan zijn dat de beloning van de vrijwilliger niet langer onbelast blijft. Bovendien kan voor uw organisatie inhoudingsplicht ontstaan, waardoor loonheffingen moeten worden ingehouden en ook nadere verplichtingen ontstaan.

Kortom: de waarde van een kerstpakket telt mee bij het bepalen van de grenzen aan de vrijwilligersregeling, van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Ontvangen de vrijwilligers reeds een dergelijke vergoeding? Laat het kerstpakket dan fiscaal in ieder geval geen vervelende bijsmaak krijgen. Met een ‘sigaar uit eigen doos’ voorkomt u dan in ieder geval een naheffing…

Met ingang van april 2017 geldt daarbij overigens niet langer een onderscheid tussen vrijwilligers met of zonder een ‘bijstandsuitkering’. Mogelijk dat uw organisatie hierdoor toch wat extra ruimte heeft om (een deel van) de vrijwilligers een kerstpakket toe te stoppen?

Onze dienstverlening

Overschrijdt uw instelling de drempels van de vrijwilligersregeling? Zij moet dan beoordelen of de vrijwilliger bij de organisatie in dienstbetrekking is. VERDER informeert u graag nader over de voor- en nadelen daarvan.

VERDER verleent fiscale en accountancy-diensten aan instellingen zonder winstoogmerk. Een groot deel van deze instellingen betreft organisaties die (mede) van de inzet van vrijwilligers afhankelijk zijn. Hoe voorkomt u dat hun inzet en uw dankbaarheid daarvoor tot administratieve en fiscale nadelen leidt? VERDER helpt graag om eventuele nadelen te beperken.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van wet- en regelgeving voor organisaties zonder winstoogmerk. Graag informeren wij u over de wijze waarop u heffingsgevolgen voor de schenkbelasting kunt beperken. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen