+31 30 2084100
Bellen

U wilt meer informatie?

X
  • Vul uw gegevens in. Wij versturen u een e-mail met een link naar het whitepaper.

Erkenningsregeling Goede Doelen versus ANBI-status

13 oktober 2017 - Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

De Nederlandse filantropische sector kent geen centraal toezicht dat door de overheid is georganiseerd. Wel heeft de wetgever met ingang van 2008 in de fiscale regelgeving de zogeheten ‘ANBI-beschikking’ geïntroduceerd. Een erkenning door de Belastingdienst als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling‘ biedt daarmee sindsdien voor veel goede doelen, hun donateurs en het brede publiek praktisch een soort van ‘keurmerk’. Dat is een ontwikkeling echter die niet het oogmerk was van de (fiscale) wetgever. De ANBI-regelgeving beoogt immers louter eisen te stellen die fiscaal voordeel rechtvaardigen voor het goede doel, de donateurs of een erflater.

Van de Belastingdienst mag worden verwacht dat zij toeziet op de fiscale wet- en regelgeving en zo nodig handhaaft, al dan niet via een gang naar de rechter. Het is niet de taak van de Belastingdienst om toe te zien op de filantropische sector als geheel. Het toezicht op ideële instellingen valt (vooralsnog) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Zelfregulering van dit toezicht door de sector geldt daarbij als uitgangspunt. Op aandringen en met steun van het ministerie heeft de sector dan ook zelf normen geformuleerd waar iedere goede doelenorganisatie aan zou moeten voldoen.

Met ingang van 1 januari 2017 stelt een onafhankelijke commissie de normen vast die in de sector hebben te gelden. Het ‘Centraal Bureau Fondsenwerving’ of ‘CBF’ ziet toe op deze normen, die zijn geformuleerd in de ‘Erkenningsregeling Goede Doelen’. Op de website van het CBF zijn alle erkende goede doelen terug te vinden, via het ‘register goede doelen’; op de website van de Belastingdienst zijn in het ANBI-register alle (ex-) ANBI’s te achterhalen.

Over de voor- en nadelen van de Erkenningsregeling Goede Doelen, alsmede de voornaamste verschillen daarbij met de ANBI-regelgeving, hebben wij een whitepaper gepubliceerd. Het whitepaper kunt u downloaden via de link hiernaast op deze website.

Onze dienstverlening

VERDER verleent fiscale en accountancy-diensten aan instellingen zonder winstoogmerk. Een groot deel van deze instellingen betreft goede doelen, erkende ANBI’s, fondswervende organisaties en vermogensfondsen. De eisen die de wet- en regelgeving daarbij stelt, nemen toe. Wij houden de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en adviseren doorlopend hoe hiermee om te gaan. Zodoende is uw instelling compliant zónder dat zij hiervan (administratieve) hinder ondervindt.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van wet- en regelgeving voor organisaties zonder winstoogmerk. Graag informeren wij u over de wijze waarop u heffingsgevolgen voor de schenkbelasting kunt beperken. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen