+31 30 2084100
Bellen

U wilt meer informatie?

X
  • Vul uw gegevens in. Wij versturen u een e-mail met een link naar het whitepaper.

Fiscaal belang van verrekenprijzen

23 maart 2017 - VERDER - NON-PROFIT

Toenemend fiscaal belang van verrekenprijzen

Verricht uw organisatie prestaties binnen een (internationaal actieve) groep of ‘concern’? Of is zij louter nationaal actief? Hoe dan ook: het belang van zakelijk handelen en het toepassen van de juiste verrekenprijzen neemt toe. De fiscale en financiële positie van uw organisatie is gediend met een juiste toepassing van de relevante wet- en regelgeving.

Het praktische belang van verrekenprijzen (gangbaar is ook de Engelse term: ‘transfer pricing’) strekt zich daarbij uit tot het fiscale resultaat van uw organisatie. De belastbare winst zal in voorkomende gevallen gebaseerd moeten zijn op een voldoende documentatie van de toegepaste verrekenprijzen. Wij adviseren u daarbij om aandacht te hebben voor de verdeling van de bewijslast tussen uw organisatie en de Belastingdienst, evenals de plicht bepaalde documenten in uw administratie op te nemen.

Transacties tussen én binnen rechtspersonen

Hoewel het – strikt genomen – geen vraagstuk van verrekenprijzen betreft, kan een juiste toerekening van kosten tussen diverse afdelingen of diensten binnen één rechtspersoon een fiscaal belang hebben. Een juist gedocumenteerde allocatie van kosten, bijvoorbeeld tussen de zogeheten ‘ondernemingsdomein’ en ‘niet-ondernemingsdomein’ van een gedeeltelijk vennootschapsbelastingplichtig lichaam, vertoont veel overeenkomsten met vraagstukken over verrekenprijzen. Hoe onderbouwt uw organisatie immers de omvang van haar in de aangifte vennootschapsbelasting verantwoordde fiscale winst? Het gevaar of de verleiding van belastingarbitrage en uitholling van de heffingsgrondslag ligt op de loer: u presenteert eenvoudig meer kosten in de ondernemingsdomein of meer baten in de niet-ondernemingsdomein van bijvoorbeeld uw ondernemende stichting of vereniging. De Belastingdienst zal hierbij correcties kunnen opleggen, door uw aangifte niet te volgen en een afwijkende aanslag vennootschapsbelasting op te leggen.

Bij transacties tussen rechtspersonen, al dan niet binnen concernverband, vormt de regelgeving over verrekenprijzen in ieder geval een aandachtspunt. Zijn de rechtspersonen aan te merken als ‘gelieerde’ entiteiten? Zij moeten dan ‘at arm’s lenght’ handelen. Kortgezegd handelen tegen prijzen en voorwaarden zoals niet-gelieerde partijen dat ook zouden doen.

Aanscherping documentatieverplichtingen

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe, aanvullende documentatieverplichtingen voor veel ondernemingen. Vanwege een koppeling van de Nederlandse nationale regelgeving met gewijzigde regelgeving in OESO- en EU-verband, kunnen de nieuwe documentatieverplichtingen ook gelden voor organisaties die louter actief zijn in Nederland. Daarmee raken deze verplichtingen ook organisaties die enkel binnenlandse transacties verrichten. De nieuwe verplichtingen nemen daarbij overigens wel toe in omvang naar mate uw organisatie en de groep waarvan zij onderdeel vormt een grotere (geconsolideerde) omzet heeft.

Deze ontwikkeling in de regelgeving vormt naar onze ervaring een goede aanleiding voor een (periodieke) evaluatie van uw beleid en de documentatie van uw gehanteerde verrekenprijzen. Meer informatie over de actuele wet- en regelgeving, ‘gelieerdheid’, verrekenprijsmethoden, bewijslast en documentatieplicht treft u in ons whitepaper over dit onderwerp. Hieronder kunt u dit downloaden.

Onze dienstverlening

Is uw organisatie vennootschapsbelastingplichtig? Dan komt fiscaal snel belang toe aan een juiste toepassing van ‘transfer pricing’-verplichtingen. Met ons whitepaper over dit onderwerp informeren wij u graag nader over dit fiscale belang, zowel voor organisaties in Non-Profit als in het reguliere (internationale) bedrijfsleven.

Contact

VERDER adviseert u of uw organisatie graag over het belang van verrekenprijzen en de daarbij geldende documentatieplicht. Is gelieerdheid en toepassing van deze regelgeving bijvoorbeeld te voorkomen? Wat heeft u te vrezen indien uw administratie hierbij niet op orde is of als u onvoldoende beschikt over de vereiste documentatie? Bij deze en soortgelijke vragen over uw de fiscale positie van uw organisatie, neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen