+31 30 2084100
Bellen

Fiscale actie voor culturele instelling

4 juli 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Met de wijzigingen in 2012 in de fiscale regelgeving voor culturele instellingen, bestaat er alle aanleiding tot actie door musea, theaters, podia, etc. De invoering van de Geefwet brengt nieuwe criteria en faciliteiten voor zogenaamde ‘culturele instellingen‘ of ook wel ‘culturele’ ANBI’s. Bovendien beëindigt de Geefwet in feite de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor veel instellingen. De vennootschapsbelastingwetgeving en de vrijwilligersregeling, bieden culturele instellingen inmiddels wel nieuwe, gedetailleerde fiscale faciliteiten.
Oude faciliteiten zoals die van de fiscaal fondswervende instelling en die van de (her)bestedingsreserve hebben nu een gewijzigde vorm, waardoor ze anders uitwerken en de fiscale mogelijkheden die ze bieden soms kleiner zijn geworden. Tot slot is voor culturele stichtingen of verenigingen ook de mogelijkheid gewijzigd een subjectieve vrijstelling in te roepen.

Actie in 2012

De genoemde wijzigingen hebben allemaal effect op de fiscale positie van een culturele instelling. Alle aanleiding dus om die nog in 2012 tegen het licht te houden. Wellicht doet u er immers verstandig aan nog in 2012 actie te ondernemen om zodoende niet in 2013 voor voldongen feiten te staan.
U doet er in ieder geval goed aan om in 2012 nog:

  1. Een aanwezig voornemen tot het doen van bepaalde uitgaven ter zake van projecten of de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen in het kader van de bestedingsreserve schriftelijk vast te leggen;
  2. Een controle uit te voeren op de contractuele voorwaarden die subsidieverstrekkers, schenkers, sponsoren of donateurs stellen bij financiële ondersteuning van uw culturele instelling. Wellicht stellen zij immers de eis dat deze bijdrage bij de ontvanger niet onderworpen mag zijn of (kunnen) worden aan de heffing van vennootschapsbelasting;
  3. De werking van de voorwaarden bij een overeenkomst met een fiscaal fondswervende instelling, diens statuten en/of de juridische structuur met die instelling te beoordelen en te wijzigen of te beëindigen in relatie tot de wetswijzigingen 2012.

Actie in 2013

Vóór 1 juli 2013 doet u er goed aan uw keuze voor integraal ondernemerschap van uw instelling te onderbouwen en te communiceren met de Belastingdienst.
Op onze website hebben we een overzicht opgenomen van de vragen en de gevolgen die de gewijzigde fiscale regelgeving met zich brengen. De overheid doet een appèl op het ondernemerschap van de culturele sector. Voor wat betreft de fiscaliteit krijgt de sector in ieder geval de nodige regelgeving op zich af. Als dat geen flexibele en ondernemende houding vraagt?!

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving voor culturele instellingen  en de impact van de wijzigingen in 2012. Culturele instellingen hebben alle aanleiding hun fiscale positie nog in 2012 te beoordelen en te optimaliseren. Graag informeren wij u over de mogelijkheden en gaan we vrijblijvend een gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen