+31 30 2084100
Bellen

Fiscale beleggingsinstelling

8 juli 2012 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

Fiscale beleggingsinstelling

Beleggingsinstellingen in Nederland kunnen onder een bijzonder regime vallen. Wanneer ze kwalificeren als ‘fiscale beleggingsinstelling’ (FBI) en aan alle voorwaarden blijven voldoen, zijn ze onderworpen aan de vennootschapsbelasting naar een tarief van 0%. Fiscale beleggingsinstellingen betalen dus effectief géén winstbelasting over hun belastbare winst.

Aan dit fiscale regime zijn uiteraard strenge eisen gesteld. Ook komen met de FBI-status bepaalde rechten te vervallen die samenhangen met heffing naar het reguliere tarief. Verrekening van verliezen of dividendbelasting, of teruggaaf van dividendbelasting kent onder de FBI-status andere regels. De werkzaamheden die een FBI mag uitvoeren zijn scherp omlijnd, zo leidt het uitoefenen van projectontwikkeling snel tot verlies van de FBI-status. Ook de verhouding vreemd/eigen vermogen en de tijdige doorbetaling van dividend aan de aandeelhouders is relevant. Daarbij kan de hoeveelheid, diversiteit en soort van aandeelhouders doorslaggevend zijn voor de FBI-status. Tot slot bestaan belangrijke eisen aan het tijdstip van aanvang van de status en toevoeging van bestaande stille of fiscale reserves aan de belastbare winst van een bestaande regulier belastingplichtige entiteit.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van en grenzen aan de fiscale beleggingsinstelling. De werking daarvan rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) mogelijkheden van de FBI. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >