+31 30 2084100
Bellen

Fiscaliteit brancheorganisatie

15 december 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

De fiscaliteit bij brancheorganisaties vraagt aandacht. Brancheverenigingen zijn divers van achtergrond, maar gemeenschappelijk is hun streven naar meerwaarde voor de aangesloten leden(organisaties) of zelfs de gehele branche. Veelal gesteund door een relatief kleine uitvoeringsorganisatie of bedrijfsbureau.

Als juridische vorm van brancheorganisaties kennen we de (coöperatieve) vereniging, de stichting beide aangevuld soms met een of meerdere besloten vennootschappen. De fiscaliteit speelt bij brancheorganisaties een rol in die verhoudingen. Veel bracheorganisaties kampen met teruglopende inkomsten, vanwege dalende ledenaantallen en/of subsidies. Het bestuur gaat dan vaak op zoek naar mogelijkheden aanvullende inkomsten te verkrijgen.

Fiscaal is de combinatie van de uit te voeren werkzaamheden, de fiscale winst en de gekozen juridische vorm relevant. Is personeel in loondienst van de brancheorganisatie? Worden congressen georganiseerd? Is er (op onderdelen) samenwerking met de industrie? Wordt in het gezamenlijke belang (lobby) of het individuele belang van leden gediend? Allemaal keuzes die, afhankelijk van hun relatieve gewicht, leiden tot een optimale fiscale structuur voor een brancheorganisatie. In de optimale structuur voor een brancheorganisatie wordt de samenwerking en de exploitatie niet gehinderd door onnodige fiscale heffingen. Traditioneel zijn de volgende belastingen belangrijk voor de fiscaliteit bij brancheorganisaties.

BTW

De fiscaliteit van brancheorganisaties kent btw-aspecten bij samenwerking tussen verschillende ondernemers of ondernemingen (rechtspersonen). En in bepaalde sectoren waar btw-vrijstellingen gelden, heeft btw-heffing vaak een kostprijsverhogende werking. Welke oplossingen zijn denkbaar? Is er sprake van subsidiëring van de brancheorganisatie en moet daarin btw worden onderkend? Op welke vrijstellingen beroept u zich en beoogt de brancheorganisatie winst? Heeft de brancheorganisatie wellicht nog recht op financieel voordeel en btw-aftrek op de aan haar in rekening gebrachte kosten?

Loonheffingen

De fiscaliteit van brancheorganisaties heeft ook een onderdeel dat ziet op loonheffingen. Bij wie is personeel in dienst? Is de ingehuurde arbeid van een zelfstandige afkomstig of worden bij een belastingcontrole risico’s gelopen op inhoudingsplicht? Kunnen vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding ontvangen?

Vennootschapsbelasting

Welke activiteiten moeten worden verricht en door wie? Welke rechtspersonen zijn belastingplichtig en hoe groot is hun (verwachte) exploitatieresultaat? Is er sprake van subsidiëring of een inkoopcombinatie? Is er sprake van concurrentie met belastingplichtige ondernemers, bijvoorbeeld bij de organisatie van congressen? Vormt contributie de inkomstenbron of zijn er meer? Waar en hoe alloceer je kosten? Handelen belaste en vrijgestelde personen met elkaar op zakelijke voorwaarden, of komt de Belastingdienst tekort? Worden er vrijwilligers ingezet en door wie?

Schenkbelasting

De fiscaliteit van brancheorganisaties wordt tot slot ook vanuit een schenkbelasting-optiek beoordeeld. Op welke manier wordt kapitaal aangetrokken door een vereniging of stichting? Wordt ‘winst’ verdeeld over en uitgekeerd aan de leden?

Brancheorganisaties en samenwerking met de Belastingdienst

De Belastingdienst houdt toezicht op de wijze waarop belastingplichtigen uitvoering geven aan hun wettelijke verplichtingen. De afgelopen jaren maakt de Belastingdienst steeds vaker gebruik van de mogelijkheid van horizontaal toezicht. Hierbij staat de samenwerking tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige centraal. Om horizontaal toezicht te kunnen toepassen is de Belastingdienst erg geïnteresseerd in de samenwerking met brancheorganisaties. Via deze verenigingen kan immers de achterban bereikt worden om deze te overtuigen van de voordelen van horizontaal toezicht. Het beleid van de Belastingdienst in de samenwerking met brancheorganisaties is neergelegd in een zogenaamde leiddraad. Meer informatie hierover vindt u hier.

Onze dienstverlening

In een samenspel tussen de genoemde heffingen, dient een optimale vorm te worden gevonden om het belang van de brancheorganisatie te dienen. Het fiscale belang van de branche moet daarbij vooral niet uit het oog worden verloren. VERDER heeft expertise en ervaring bij het optimaal vormgeven van de fiscaliteit van brancheorganisaties. Met een multidisciplinaire en doortastende aanpak, maken we met uw brancheorganisatie de juiste fiscale keuzes. Graag lichten wij u onze ervaring toe in een gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen