+31 30 2084100
Bellen

Fiscaliteit welzijnsorganisatie

26 juni 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Welzijnsorganisaties staan voor de stevige opgaaf om de bezuinigingen in de welzijnssector te doorstaan en de dienstverlening op peil te houden. Een verdere professionalisering van het welzijnswerk met een betere efficiency, is daarbij de wens van de overheid. Omdat veel bekostiging naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en gemeenten wordt gebracht, zullen welzijnsorganisaties ook de concurrentie moeten aangaan met andere instellingen in de publieke sector. Samenwerkingsverbanden en fusies met zorginstellingen of kinderopvangorganisaties zijn soms aan de orde.

Wijzigingen op stapel

In aanloop naar 2013 vragen veel welzijnsorganisaties zich af wat de beleidswijzigingen gaan betekenen voor de eigen organisatie. De overheveling van dagbesteding en begeleiding vanuit AWBZ naar WMO en van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten, biedt immers ook kansen aan ondernemende instellingen.

De ontwikkelingen in de welzijnssector zoals meer concurrentie, de zoektocht naar alternatieve financiering, gewijzigde subsidievoorwaarden, meer professionalisering, minder vrijwilligerswerk en meer decentralisatie, leiden tot aandacht voor de fiscaliteit bij welzijnsorganisaties.

Wordt personeel ‘gedeeld’ met andere instellingen? Wat betekent dat voor de belastingheffing en mogelijkheden tot onbelaste (vrijwilligers)vergoedingen? Betekent de start van nieuwe activiteiten ook een verandering voor de btw-positie en het ‘ondernemerschap’? Hoe gaat u om met de beloning van uw toezichthouders? Hoe beheerst u de fiscale risico’s van inhuur van externe krachten? Blijft de ANBI-status binnen bereik, of gaat u deze verliezen met de start van nieuwe activiteiten? Betekent de concurrentie met andere instellingen dat uw welzijnsorganisatie vennootschapsbelastingplichtig wordt?

Onze dienstverlening

De ontwikkelingen in de welzijnssector, betekenen dat de fiscale positie van welzijnsorganisaties wijzigt. VERDER heeft expertise en ervaring bij het optimaal vormgeven van de fiscale positie van welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden waarin zij zijn betrokken. Met een multidisciplinaire en doortastende aanpak, maken we met uw welzijnsorganisatie de juiste fiscale keuzes. Graag lichten wij u onze ervaring toe in een gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen