Gezondheidscentrum en fiscaliteit

5 juli 2012 - mr. Jos van BavelEen gezondheidscentrum kan bestaan in vele vormen. Ze verenigingen (huis)artsen(post), apothekers en administratieve-/praktijkondersteuning, met (para)medische disciplines zoals diëtiek, fysiotherapie, logopedie, cesartherapie, bloedafname, pedicure, podotherapie, tandarts of verloskunde. Ook komt samenwerking met dienstverleners op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg, thuiszorg of bijvoorbeeld welzijns- en maatschappelijk werk voor.

De juridische vorm van een gezondheidscentrum kan ook variëren: maatschappen, coöperaties, bv’s en stichtingen worden gebruikt. Al dan niet onder één centrale leiding.

Juridische vorm fiscaal relevant

Fiscaal is de combinatie van de werkzaamheden en de gekozen juridische vorm relevant voor een gezondheidscentrum. Is personeel in loondienst van het gezondheidscentrum? Vinden ondersteunende diensten plaats binnen of juist van buiten het gezondheidscentrum? Wordt gewerkt met vrijwilligers? Allemaal keuzes die, afhankelijk van hun relatieve gewicht, leiden tot een optimale fiscale structuur voor een gezondheidscentrum.

In de optimale structuur voor een gezondheidscentrum wordt de samenwerking en de exploitatie niet gehinderd door onnodige fiscale heffingen. Traditioneel zijn de volgende belastingmiddelen belangrijk voor het gezondheidscentrum.

BTW

Samenwerking tussen verschillende ondernemers of ondernemingen (rechtspersonen), heeft btw-gevolgen. En in een sector waar veel btw-vrijstellingen gelden, heeft btw-heffing vaak een kostprijsverhogende werking. Welke oplossingen zijn denkbaar en hoe nauw moeten die worden toegepast? Is er sprake van subsidiëring van het gezondheidscentrum en moet daarin btw worden onderkend? Op welke vrijstellingen beroept u zich en beoogt het gezondheidscentrum winst?

Loonheffingen

Bij wie is personeel in dienst, wie houdt (zorginhoudelijk) toezicht op het functioneren? Is de ingehuurde arbeid van een zelfstandige afkomstig of loopt u risico’s op inhoudingsplicht bij een belastingcontrole? Kan het gezondheidscentrum een vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding bieden?

Inkomstenbelasting

Moet bij het aangaan van de samenwerking worden afgerekend met de Belastingdienst? Is er sprake van goodwill en mag het gezondheidscentrum daar dan op afschrijven?

Vennootschapsbelasting

Welke activiteiten moeten worden verricht en door wie? Welke rechtspersonen zijn belastingplichtig en hoe groot is hun (verwachte) winst? Is er sprake van subsidiëring? Is er sprake van concurrentie met belastingplichtige ondernemers? Handelen belaste en vrijgestelde personen met elkaar op zakelijke voorwaarden, of komt de Belastingdienst zich mogelijk verhalen bij het gezondheidscentrum? Worden er vrijwilligers ingezet en zo ja, door wie?

Schenkbelasting

Zijn er stichtingen bij de samenwerking betrokken? Worden die gesubsidieerd en door wie? Moet er kapitaal in de ‘stichting gezondheidscentrum’ worden gestopt of moet er juist kapitaal onttrokken kunnen worden?

Onze dienstverlening

In een samenspel tussen alle voornoemde heffingen, dient een optimale vorm te worden gevonden. VERDER heeft expertise en ervaring bij het vormgeven van gezondheidscentra. Met een multidisciplinaire aanpak, maken we met uw gezondheidscentrum de juiste keuze. Graag lichten wij u onze ervaring toe in een gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.