+31 30 2084100
Bellen

De jaarrekeningcontrole: wat komt hierbij kijken?

23 mei 2017 - Timo van Eeden MSc RA VERDER - ICT-MARKETING

De jaarrekeningcontrole is een van de kernactiviteiten van onze accountants. Vaak is controle van de jaarrekening wettelijk verplicht, maar bedrijven kiezen ook wel voor een vrijwillige controle. Wat komt er kijken bij een controle van de jaarrekening door een accountant en hoe wordt dit proces bij VERDER ingericht?

Doel van een jaarrekeningcontrole

Het doel van een jaarrekeningcontrole is om gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen te geven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De accountant rapporteert hierover in een controleverklaring waarin hij zijn onafhankelijke mening geeft. De accountant geeft hierbij een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fout van materieel belang bevat. De wijze waarop de accountant de jaarrekeningcontrole verricht, is vastgelegd in het Handboek Regelgeving Accountants.

Materieel belang

Bij de jaarrekeningcontrole draait het dus om het vaststellen dat een jaarrekening geen fout van materieel belang bevat. Informatie is materieel indien het weglaten of onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. Als de accountant de materialiteit bepaalt, moet hij dus eerst inzicht hebben in de gebruikerskring van de jaarrekening. Voordat wij beginnen met de het controleren van de jaarrekening, nemen we dit met u door. Vervolgens bepalen wij de materialiteit aan de hand van factoren die bepalend zijn voor de onderneming. Vaak is dat de omzet of het balanstotaal, maar dat kan anders zijn afhankelijk van de gebruikerskring en aard van de activiteiten.

Controle jaarrekening opgedeeld in vier fasen

De jaarrekeningcontrole is opgedeeld in vier fasen, die uiteraard ook wel in elkaar overlopen:

  1. Risicoanalyse en planning
  2. Interimcontrole
  3. Eindejaarscontrole
  4. Afronding en controleverklaring

In de eerste fase staan de opdrachtaanvaarding en bedrijfsverkenning centraal en moet de accountant verplichte stappen doorlopen op het gebied van opdrachtaanvaarding, onafhankelijkheid en fraude. De accountant bepaalt de controle-aanpak en signaleert significante risico’s die tijdens de controle van de jaarrekening centraal staan.

Tijdens de interimcontrole kijkt de accountant naar de interne beheersingsmaatregelen gericht op de onderkende risico’s. De accountant kijkt in hoeverre de onderkende risico’s door de interne procedures en controles worden afgedekt. Deze inschatting is bepalend voor de verdere werkzaamheden. Bij interne beheersingsmaatregelen die de risico’s adequaat afdekken wordt door de accountant de werking gedurende het jaar getest. De interimcontrole kan op elk moment gedurende het jaar uitgevoerd worden, en wij stemmen onze planning af op uw wensen.

Bij de eindejaarscontrole staat de concept jaarrekening centraal. De accountant besteedt vooral aandacht aan posten die niet voldoende worden afgedekt door interne beheersing en controleert of de grondslagen voor financiële verslaggeving voldoen aan wet- en regelgeving.

Als de risico’s voldoende zijn afgedekt door interne controle en aanvullende controlewerkzaamheden, kan de controleverklaring opgesteld worden.

Wettelijke verplichting controle jaarrekening

Een jaarrekeningcontrole is wettelijk verplicht als een rechtspersoon minimaal twee opeenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de drie volgende criteria:

  • omzet meer dan € 12 miljoen
  • balanstotaal meer dan € 6 miljoen
  • meer dan 50 werknemers

Naast wettelijke controles verrichten wij ook jaarrekeningcontroles die statutair verplicht zijn en vrijwillige controles. De statutaire controleplicht komt vaak voor bij non-profit organisaties.

VERDER is in bezit van een WTA vergunning waarmee jaarrekeningcontroles mogen worden uitgevoerd. Zogeheten ‘organisaties van openbaar belang’, zoals beursfondsen, banken en verzekeraars rekenen wij evenwel niet tot onze klanten. Dergelijke organisaties mogen wij ook niet controleren op grond van onze vergunning.

Toegevoegde waarde

De controle van de jaarrekening kan wellicht als een verplichting voelen. Het is onze doelstelling om dit gevoel weg te nemen door de controle efficiënt uit te voeren en vooral toegevoegde waarde te leveren. Na de jaarrekeningcontrole weet u hoe uw onderneming ervoor staat. U heeft inzicht in de mate waarin u risico’s kunt beheersen met uw stelsel van interne procedures en weet waar het efficiënter of effectiever kan. Met de controleverklaring straalt u vertrouwen uit naar de gebruikers van de jaarrekening.

Wij geloven in de waarde van ervaring en betrokkenheid. Geen grote teams met onervaren ‘vinkers’ maar ervaren accountants die de juiste vragen kunnen stellen, direct conclusies kunnen trekken en daarmee beter en efficiënter kunnen controleren. Dat combineren wij met ‘paperless’ dossiers en waar nuttig inzet van data-analyse. De accountants en fiscaal specialisten van VERDER werken nauw samen waardoor we snel kunnen inspelen op mogelijkheden en risico’s.

Timo van Eeden (RA)

Partner

Timo is registeraccountant met een grote passie voor de dynamiek en uitdagingen van het accountantsvak. Binnen VERDER is hij verantwoordelijk voor de controle en advisering van zowel Non-Profit instellingen alsmede middelgrote MKB-ondernemingen met een focus op ICT & Marketing.

Lees meer over Timo van Eeden (RA) >