Liquidatiesaldo vereffening van een stichting

15 maart 2013 - mr. Jos van BavelHet oprichten van een stichting is eenvoudig. Met een gering startkapitaal, betrokkenheid van een notaris en een handtekening, is de stichting een feit. Het opruimen, liquideren en vereffenen van een stichting vergt meestal meer werk. Daarbij moeten de fiscale gevolgen van het beëindigen van de rechtspersoon van de stichting worden beoordeeld. Hier is een rol weggelegd voor de vereffenaar (veelal oud-bestuurder) van de stichting die zich (formeel) met de liquidatie bezig houdt. Vaak is ook een notaris of jurist betrokken. Als gespecialiseerd fiscaal advieskantoor worden ook wij betrokken bij de ‘fiscale’ afwikkeling van stichtingen.

Fiscaal belang

Met de liquidatie verdwijnt voor de Belastingdienst de mogelijkheid (belasting)schulden op de stichting te verhalen. Het is dus de vraag of alle belastingschulden correct zijn voldaan. Of heeft een vereffenaar mogelijk nog iets te duchten van de Belastingdienst? En wat te doen met een eventueel resterend batig saldo? Aan welke partij moet het liquidatiesaldo toekomen? Duidelijk is immers dat een stichting dit niet aan haar bestuurder(s) mag uitkeren. In welke mate geniet de Belastingdienst nog mee bij (de) ontvanger(s) van liquidatiesaldo en hoe kunt u voorkomen dat hier belastingheffing optreedt? Is de stichting erkend als ANBI, dan worden aan de besteding van een batig liquidatiesaldo ook vanuit de ANBI-regels eisen gesteld.

Momenteel worden veel stichtingen nog niet getroffen door de verplichting om de jaarrekening te publiceren via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar daar komt binnenkort wellicht verandering in. Er is namelijk een wetsvoorstel in ontwerp bij het Ministerie van Justitie, dat stichtingen zal verplichten om de jaarrekening te publiceren. In relatie tot de liquidatie en vereffening van een stichting kan deze nieuwe verplichting ook relevant zijn. Meer informatie over de verplichting voor stichtingen om voortaan de jaarrekening te publiceren, treft u hier.

Onze dienstverlening

Welke fiscale heffingen zijn aan de orde bij het overhevelen van een batig saldo bij vereffening van een stichting? In welke mate spelen heffing van schenk-, vennootschaps- en omzetbelasting een rol bij die transactie? Graag informeren wij u over de wijze waarop fiscaal wordt omgegaan met liquidatie van een stichting. Vraagstukken over de fiscale behandeling van een liquidatie van een stichting, rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten bij liquidatie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.