Nieuw wetgeving inzake voorkoming witwassen en financiering terrorisme

14 maart 2018 -De nieuwe ‘Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) wordt binnenkort ingevoerd. Eigenlijk had dit al in 2017 moeten zijn gebeurd. Het wetsvoorstel ligt echter nog bij de Tweede Kamer; de verwachting is dat de wet medio 2018 wordt ingevoerd. Omdat de nieuwe regelgeving strekt tot nationale implementatie van een Europese Richtlijn, is het niet de verwachting dat hierin nog significante wijzigingen optreden. Onze nationale Wwft zal dus worden aangepast en aangescherpt.

UBO

De definitie van de ‘achterliggende belanghebbende’, ook wel bekend als de ‘UBO’ (naar het Engels ‘ultimate beneficial owners’) wordt aangepast. De Minister van Financiën komt in zijn ontwerpbesluit, dat in januari 2018 ter internetconsultatie werd voorgelegd, tot een uitleg van dit begrip. Een uitleg met een aantal verrassingen. Uiteraard is het nog de vraag of en in hoeverre het ontwerpbesluit nog gaat worden aangepast. De strekking blijft echter dat veel meer rechtspersonen in Nederland UBO’s zullen gaan kennen en dat personen ook eerder (bij kleinere belangen en zeggenschapsrechten) als UBO kwalificeren. UBO’s die voortaan allen geïdentificeerd zullen moeten gaan worden om het risico op witwassen weg te nemen.

 Non-profit instellingen

Kortgezegd zullen bijvoorbeeld voortaan ook leidinggevende personeelsleden als UBO kunnen gelden. Met name bij maatschappelijke instellingen in non-profit omgeving, zal dit de nodige verandering betekenen. Verenigingen kunnen zodoende immers UBO’s hebben, terwijl dit voorheen nagenoeg ondenkbaar was. Bij stichtingen lijken zelfs – alle (!) – bestuurders en oprichters als UBO aangemerkt te moeten gaan worden.

 De nieuwe Wwft en het aangekondigde uitvoeringsbesluit kent daarmee een aantal verzwaringen voor de dossiervoering van accountants en fiscalisten. Ook de dienstverlening van VERDER wordt hierdoor geraakt. We zullen onze klanten uiteraard individueel benaderen, zodra de nieuwe wetgeving daartoe aanleiding geeft. Uiteraard hopen wij daarbij op begrip en medewerking, om de administratieve last en voorvloeiende kosten zo beperkt mogelijk te houden.