+31 30 2084100
Bellen

Ouderentoeslag vervalt in 2016

25 juli 2015 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Einde ouderentoeslag voor de kapitaalkrachtige oudere

Het kabinet wil in de heffing van inkomstenbelasting voor iedereen een gelijke belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen (box 3). Tot dusver bestaat er een extra verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen (de zogeheten ‘ouderentoeslag’). Deze ouderentoeslag komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.

Deze wijziging kan gevolgen hebben voor een AOW-gerechtigde met inkomen uit sparen en beleggen. Wij lichten dit toe.

Ouderentoeslag

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen opgegeven. Daarover is veelal inkomstenbelasting verschuldigd. Een vast bedrag van het vermogen (de bezittingen minus de schulden) is echter vrijgesteld. Dit zogeheten ‘heffingsvrije vermogen’ in 2015 bedraagt € 21.330 per belastingplichtige (en € 42.660 met een fiscaal partner). Heeft de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan kan dit heffingvrije vermogen nog worden verhoogd met een ouderentoeslag.

Recht op de ouderentoeslag bestaat alleen wanneer de belastingplichtige aan het eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en het inkomen uit werk en woning (box 1) niet meer bedraagt dan € 20.075 (2015). Bovendien mag het vermogen na aftrek van het heffingvrije vermogen (grondslag sparen en beleggen) en vóór toepassing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 282.226 (ofwel € 564.451 voor fiscale partners, 2015).

Ouderentoeslag vervalt

De ouderentoeslag vervalt vanaf 2016. Door het vervallen van deze extra verhoging van het heffingvrije vermogen betalen AOW-gerechtigden mogelijk meer belasting over het jaar 2016. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele (zorg-/huur-)toeslagen of andere tegemoetkomingen waarbij het inkomen of vermogen een rol speelt.

  • Tip: de Belastingdienst heeft aan de hand van diverse rekenvoorbeelden de gevolgen in kaart gebracht van het wegvallen van de ouderentoeslag.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de gevolgen van het vervallen van de ouderentoeslag in 2016. De fiscale vragen die een rol spelen bij het verhogen van uw netto rendement, rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u een gesprek aan over de impact van deze wijziging op uw fiscale positie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen