+31 30 2084100
Bellen

Overheid en fondsenwerving

6 november 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Het lijkt iets tegenstrijdigs in zich te hebben: de overheid die zich als fondsenwerver gedraagt. Waarom dan immers niet de belastingen verhogen? De overheidsfinanciën moeten op orde komen, en dat ervaren we als burgers in allerlei bezuinigingsmaatregelen. Toch kan fondsenwerving ook bij de overheid aan de orde zijn. De overheid kennen we in meerdere gedaanten en op meerdere niveaus: provincie, gemeente en waterschap. De manier waarop bepaalde lokale initiatieven gefinancierd worden, laat ruimte om de fiscale regelgeving voor fondsenwerving optimaal te benutten.

Vanaf 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen automatisch de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben. Tot 1 januari 2012 konden die lichamen deze status enkel op aanvraag verkrijgen. Pas na uitreiking van de benodigde ANBI-beschikking, werd de gemeente dan als ANBI aangemerkt; soms met beperkte terugwerkende kracht. Gemeenten handelen (bijna) altijd in het algemeen belang en dus is het ook wel logisch dat ze als ANBI kwalificeren. Toch was een wetswijziging nodig om dit de regel te laten worden.

Belang ANBI-status

Het feit dat een gemeente de ANBI-status heeft, kan een financieel belang hebben voor (haar) burgers en bedrijven. Giften, schenkingen of donaties aan gemeenten kunnen vanwege de ANBI-status voor aftrek in aanmerking komen in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Fondsenwerving komt bijvoorbeeld aan de orde, wanneer een gemeente een beroep gaat doen op burgers en bedrijven om een bepaald (publieks)evenement te organiseren in de gemeente. Voorbeelden laten zich denken: (festiviteiten rond) Koninginnedag, Elfstedentocht, sportevenementen en festivals.
De praktijk leert dat fondsenwerving rond dergelijke evenementen inspanning vraagt, maar succesvol kan zijn als donateurs zich ook met het doel kunnen verbinden en identificeren. De fiscale faciliteit van de ANBI-status kan een belangrijk aspect zijn bij de keuze bepaalde activiteiten zelf te organiseren als gemeente of uit te besteden aan derden.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise en ervaring bij het optimaal vormgeven van fondsenwerving door publiekrechtelijke lichamen. Met een multidisciplinaire en doortastende aanpak, maken we met uw gemeente, provincie of waterschap de juiste fiscale keuzes. Graag lichten wij u onze ervaring met ‘overheid en fondsenwerving’ toe in een gesprek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen