+31 30 2084100
Bellen

Wijzigingen pensioen in eigen beheer

1 oktober 2013 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

Op 1 januari 2014 wijzigen wederom een aantal zaken in de pensioenwetgeving. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de opbouw van pensioen in eigen beheer voor de directeur groot aandeelhouder (“DGA”). Gevolg van de wijzigingen is dat de maximale opbouw van pensioen per dienstjaar naar de toekomst in omvang wordt beperkt.

Als DGA dient u deze wijzigingen voor het einde van 2013 door te voeren in uw pensioenovereenkomst. Er moet dus een nieuwe pensioenovereenkomst worden opgesteld. Gebeurt dit niet, dan kan de Belastingdienst stellen dat uw hele pensioenaanspraak onzuiver is, met acute belastingheffing over de hele aanspraak en revisierente als gevolg.

Wat houden de wijzigingen per 1 januari 2014 in?

In 2012 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet bevat maatregelen om de pensioenopbouw in Nederland toekomstbestendig te maken. De volgende wijzigingen worden op 1 januari 2014 doorgevoerd:

  • De pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar;
  • De maximale jaarlijkse opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen worden met 0,1% verlaagd. Bij middelloonregelingen gaat het opbouwpercentage naar 2,15% per jaar en bij eindloonregelingen naar 1,9% per jaar.

Wat moet u als DGA doen?

Allereerst adviseren wij u om uw huidige pensioenovereenkomst met uw vennootschap tijdig aan te passen aan bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2014. Daarmee worden onwenselijke financiële gevolgen voorkomen.

De huidige wijzigingen in de pensioenwetgeving is verder een goede aanleiding om uw pensioensituatie nog eens tegen het licht te houden. DGA’s zijn zich vaak wel bewust van het feit dat de jaarlijkse dotatie fiscaal aftrekbaar is, maar staan niet stil bij de financiële en fiscale gevolgen van de pensioentoezegging op lange termijn.

De pot met geld om de regeling uit te kunnen voeren moet op pensioendatum natuurlijk wel aanwezig zijn in de vennootschap. Dit beperkt de financiële flexibiliteit en brengt fiscale en financiële risico’s met zich mee als het geld er om wat voor reden dan ook niet is. Is het wenselijk om maximaal pensioen in eigen beheer op te bouwen? Er zijn naast pensioen in eigen beheer ook andere instrumenten om vermogen voor de oudedag op te bouwen. Ook adviseren wij om te controleren of de risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid voldoende zijn afgedekt in combinatie met de toezeggingen uit de pensioenovereenkomst.
Er is een wetsvoorstel ingediend om de pensioenopbouw per 1-1-2015 verder in te perken. Op basis van dit wetsvoorstel wordt onder andere het maximale opbouwpercentage per dienstjaar verder verlaagd en wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd op € 100.000. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer maar moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer. De ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel houden wij nauwlettend in de gaten zodat wij de gevolgen hiervan voor uw pensioenopbouw direct met u kunnen bespreken.

Onze dienstverlening

Wij gaan graag het gesprek met u aan over deze vragen en uw mogelijkheden voor pensioenopbouw. En uiteraard kunnen wij ook de nieuwe pensioenovereenkomst voor u opstellen zodat de pensioentoezegging ook na 1 januari 2014 voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Onze algemene contactgegevens treft u hier aan. Uiteraard kunt u ook direct contact met een van onze partners opnemen.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >