+31 30 2084100
Bellen

U wilt meer informatie?

X
  • Vul uw gegevens in. Wij versturen u een e-mail met een link naar het whitepaper.

Publicatieplicht stichting

27 juni 2017 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Publicatieplicht voor stichtingen

Sinds 20o8 is een wetsvoorstel in de maak op grond waarvan stichtingen en stichtingsbestuurders geconfronteerd gaan worden met de verplichting om jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten (hierna ook: ‘jaarrekening‘) van de stichting openbaar te maken. De openbaarmaking (publicatieplicht) vindt plaats via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met ingang van welk boekjaar van een stichting de publicatieplicht moet ingaan, is nog niet bekend. Over het wetsvoorstel vond eerder discussie en consultatie plaats. Recent in 2016 heeft het kabinet in een kamerbrief nog opgemerkt dat zij overweegt het wetsvoorstel weer in procedure te nemen, maar daarin wel een nadere afbakening aan te leggen.

Meer weten? Download onze gratis whitepaper.

Over de achtergrond en inhoud van het wetsvoorstel, de bezwaren en het fiscale belang, leest u meer in het whitepaper dat wij over dit onderwerp hebben gepubliceerd. Daarin leest u onder meer hoe ook speciale stichtingen zoals ‘de familiestichting’, ‘een stichting administratie-kantoor’ of een ‘stichting derden-gelden’ door de wetgever worden beschouwd. Op deze pagina kunt u het whitepaper gratis downloaden.

Onze dienstverlening

VERDER verleent fiscale en accountancy-diensten aan instellingen zonder winstoogmerk. Het merendeel van deze instellingen betreft stichtingen. De eisen die de wetgever aan stichtingen stelt nemen toe. Wij houden de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en adviseren doorlopend hoe hiermee om te gaan. Zodoende is uw instelling compliant zónder dat zij hiervan (administratieve) hinder ondervindt.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van wet- en regelgeving voor stichtingen. Graag informeren wij u over de verplichtingen voor uw stichting. Onze contactgegevens treft u hier aan. VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

 

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen