+31 30 2084100
Bellen

Quick Scan WOZ-waarde vastgoedbelegger en ondernemer

2 januari 2014 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

In de eerste maanden van het jaar zullen de beschikkingen met betrekking tot de WOZ-waarde van vastgoed objecten weer worden uitgereikt. De in de beschikkingen opgenomen WOZ-waarde wordt gebruikt bij het bepalen van de hoogte van een groot aantal belastingen.

De WOZ-waarde van het vastgoed in een onderneming is niet alleen bepalend voor diverse lokale belastingen (zoals de aanslagen OZB, rioolbelasting, afvalstoffenheffing en watersysteemheffing), maar ook voor de fiscale afschrijving van gebouwen in de vennootschapsbelasting. Hierdoor heeft een lagere WOZ-waarde grote gevolgen voor het resultaat van een onderneming. Als uw accountant of belastingadviseur de WOZ-waarde niet kritisch beoordeelt, wordt u wellicht in uw afschrijvingspotentieel beperkt.

Ook een vastgoedbelegger heeft in grote mate met de WOZ-waarde te maken. De WOZ-waarde van uw bedrijfsvastgoed is niet alleen bepalend voor diverse lokale belastingen, maar ook voor de fiscale afschrijving van gebouwen in de vennootschapsbelasting, de vermogensrendementsheffing in Box 3 en de verhuurderheffing. De juistheid van de WOZ-waarde is daarmee van het grootste belang.

WOZ-specialisten

Een juiste beoordeling van de WOZ-waarde is specialistisch werk: daarom maakt Verder Fiscaal Specialisten gebruik van de expertise van ervaren en zeer vakbekwame WOZ-taxateurs/-adviseurs. Zij voeren als eerste stap een Quick Scan uit, waarbij zij beoordelen of de waarde van uw vastgoed niet te hoog is vastgesteld. Daarvoor is in ieder geval de WOZ-beschikking en het op te vragen taxatieverslag nodig.

Is de WOZ-waarde correct, dan weet u zeker dat u die kunt gebruiken als bodemwaarde voor uw fiscale afschrijving. Is de WOZ-waarde te hoog, dan overleggen we graag met u over het indienen van een bezwaarschrift, en wellicht volgt ook overleg met de gemeente. Het opstellen van een taxatierapport behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de grootte van uw vastgoedportefeuille en het soort onroerend goed stemmen we af hoe een Quick Scan kan worden uitgevoerd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de voordelen van de WOZ-Quick Scan. Vragen over dit onderwerp rekent Verder Fiscaal Specialisten tot haar expertise. Graag gaan we hierover een gesprek met u aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

Verder Fiscaal Specialisten gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >