+31 30 2084100
Bellen

Quickscan ANBI-voorwaarden

17 mei 2017 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Quickscan ANBI-voorwaarden 

Uw instelling streeft een goed doel na en behartigt een algemeen belang? Dat betekent dat registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mogelijk opportuun is. Erkenning als ANBI door de Belastingdienst biedt namelijk toegang tot aanzienlijke fiscale voordelen. Maar – zoals vaak – zijn deze voordelen verbonden aan strikte voorwaarden. Een quickscan ANBI-voorwaarden kan dus nuttig zijn om uit te voeren.

De feitelijke werkzaamheden van uw instelling en haar beleidsplan dienen bijvoorbeeld in lijn te zijn met de wettelijke voorwaarden. Maar dat geldt ook voor het vermogen dat de instelling aanhoudt, de samenstelling van haar bestuur of toezicht, het beloningsbeleid dat zij toepast, haar interne regelgeving, statuten, rechtsvorm en de administratieve inrichting. Sommige van deze voorwaarden zijn niet of nauwelijks voor interpretatie vatbaar, andere leveren dan weer in de praktijk voor veel instellingen nadere vragen en twijfels op.

Bij het beantwoorden van deze en andere vragen rond de fiscale positie van uw ANBI zijn wij graag van dienst. ANBI’s zijn er namelijk in vele vormen, van klein tot groot, van fondsenwervend tot vermogensfonds, van keukentafel-initiatief tot internationaal actief. Wij hebben veel ervaring en expertise met ANBI’s in alle soorten en maten. Het is vanuit deze kennis en ervaring dat wij uw fiscale vragen kunnen beantwoorden, valkuilen opmerken en het beste advies geven.

Quickscan

Om te beoordelen of uw instelling aan de ANBI-voorwaarden voldoet, voeren wij een quickscan uit bij uw instelling. Een dergelijke quickscan ANBI-voorwaarden kan zowel ter beperking van fiscale risico’s voor uw instelling of in voorbereiding op een inhoudelijke reactie op vragen van de Belastingdienst. Toegenomen controle door de Belastingdienst leidt namelijk met regelmaat tot intrekking van de ANBI-status. Wij merken dat met name kerkelijke/levensbeschouwelijke instellingen en instellingen op het gebied van (dieren)welzijn en cultuur aandacht krijgen van de Belastingdienst. Voorts genieten ook ANBI’s die activiteiten tegen betaling uitvoeren bijzondere aandacht van de Belastingdienst. Commerciële activiteiten door ANBI’s vormen vooralsnog een blijvend aandachtspunt in een constante stroom ANBI-jurisprudentie. Een quickscan op de ANBI-criteria bij uw instelling kan helpen te voorkomen dat u voor verrassingen of forse naheffingen komt te staan.

Onze dienstverlening

VERDER beschikt over veel ervaring in het beoordelen van de ANBI-criteria bij instellingen. Bij het uitvoeren van een quickscan op de ANBI-voorwaarden van uw instelling bepalen we vooraf en in overleg de scope van de benodigde werkzaamheden, de doorlooptijd en de rapportagevorm. Een quickscan van de ANBI-voorwaarden kunnen wij in voorkomend geval al binnen enkele uren voor u uitvoeren! Wij hebben een brede ervaring op het gebied van fiscale regelgeving voor instellingen. Graag informeren wij u over het belang van de ANBI-status en de best mogelijke oplossingen voor uw organisatie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen