+31 30 2084100
Bellen

Quickscan ANBI-voorwaarden. Waar moet u op letten?

9 januari 2019 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Uw instelling streeft een goed doel na en behartigt een algemeen belang? Dat betekent dat registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mogelijk opportuun is. Erkenning als ANBI door de Belastingdienst biedt namelijk toegang tot aanzienlijke fiscale voordelen. Maar – zoals vaak – zijn deze voordelen verbonden aan strikte voorwaarden. Een quickscan ANBI-voorwaarden kan dus nuttig zijn om uit te voeren.

De eisen op een rij

De feitelijke werkzaamheden van uw instelling en haar beleidsplan dienen in lijn te zijn met de wettelijke voorwaarden. Dat geldt ook voor de volgende zaken:

  • Het vermogen dat de instelling aanhoudt.
  • De samenstelling van het bestuur of toezicht.
  • Het beloningsbeleid dat de instelling toepast.
  • De interne regelgeving.
  • De statuten.
  • De rechtsvorm.
  • De administratieve inrichting. 

Sommige van deze voorwaarden zijn niet of nauwelijks voor interpretatie vatbaar. Andere leveren in de praktijk voor veel instellingen juist vragen en twijfels op.

Heeft u hulp nodig?

Bij het beantwoorden van deze en andere vragen rond de fiscale positie van uw ANBI zijn wij graag van dienst. ANBI’s zijn er namelijk in vele vormen: van klein tot groot, van fondsenwervend tot vermogensfonds en van keukentafel-initiatief tot internationaal actief. Wij hebben veel ervaring en expertise met ANBI’s in alle soorten en maten. Het is vanuit deze kennis en ervaring dat wij uw fiscale vragen kunnen beantwoorden, valkuilen opmerken en het beste advies geven.

Quickscan ANBI-voorwaarden

Voldoet uw instelling aan de ANBI-voorwaarden? Om dit te controleren voeren wij een quickscan uit bij uw instelling. Er zijn verschillende redenen om over te gaan tot een quickscan ANBI-voorwaarden. Zo beperkt het de fiscale risico’s voor uw instelling. Dat is natuurlijk erg prettig. Daarnaast bent u met een quickscan goed voorbereid op vragen van de Belastingdienst. ANBI-statussen wordt namelijk met regelmaat ingetrokken na verscherpte controle door de Belastingdienst.

Let op!

In principe kan iedere instelling gecheckt worden. Wel heeft de ene instelling een grotere kans op controle dan de andere. Wij merken dat met name kerkelijke/levensbeschouwelijke instellingen en instellingen op het gebied van (dieren)welzijn en cultuur aandacht krijgen van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor ANBI’s die activiteiten tegen betaling uitvoeren. In de ANBI-jurisprudentie gaat dan ook veel aandacht uit naar commerciële activiteiten van ANBI’s. Wilt u voorkomen dat u voor verrassingen of forse naheffingen komt te staan? Een quickscan op de ANBI-criteria bij uw instelling biedt uitkomst!

Onze dienstverlening

VERDER beschikt over veel ervaring in het beoordelen van de ANBI-criteria bij instellingen. Bij het uitvoeren van een quickscan bepalen we vooraf en in overleg de scope van de benodigde werkzaamheden. Ditzelfde geldt voor de doorlooptijd en de rapportagevorm. Een quickscan van de ANBI-voorwaarden kunnen wij in voorkomend geval al binnen enkele uren voor u uitvoeren! Wij hebben een brede ervaring op het gebied van fiscale regelgeving voor instellingen. Graag informeren wij u over het belang van de ANBI-status en de best mogelijke oplossingen voor uw organisatie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner | Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen