+31 30 2084100
Bellen

Social venturing

23 oktober 2012 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Social venturing laat zich het best vertalen als ‘maatschappelijk investeren’. Daaronder kunnen we investeringen verstaan van kennis en financiële middelen in projecten die anders geen toegang krijgen tot deze middelen. Projecten die deze middelen door commerciële investeerders en de overheid, niet of onvoldoende tot de beschikking krijgen.

Investeringen – ook maatschappelijke investeringen – vragen om rendement. In zoverre verschillen de werelden van commerciële investeerders en die van social venturers niet. ‘Rendement’ en ‘risico’ zijn traditionele begrippen voor investeerders, die ook worden gebruikt door maatschappelijke investeerders. Wat afwijkt is de wijze waarop deze factoren door social venturers worden gewogen. Dat komt doordat zij juist ook de maatschappelijke (”social”) impact van hun investering in hun investeringsbeslissing betrekken. Meer dan bij traditionele investeringen, wordt de te realiseren maatschappelijke goodwill expliciet gekapitaliseerd. De door een maatschappelijke investering te bereiken gezondheidswinst bijvoorbeeld, kan tot uitdrukking worden gebracht in harde euro”s door de becijfering van een (potentiële) daling in het aantal ziekenhuisopnames of een toename in de levensverwachting van een doelgroep.

Afhankelijk van de visie en de (ideële) doelstellingen van de social venturer, is de maatschappelijke dimensie waarmee investeringsbeslissingen worden gewogen zeer relevant om bepaalde innovaties te bereiken. Soms doet een social venturer dat volledig op eigen kracht, maar vaker in samenwerking met de commerciële industrie. Beide werelden groeien vandaag de dag naar elkaar toe en hebben ook baat bij de kennis die de ander te bieden heeft. Ondernemers kunnen invulling geven aan hun ‘sociale’ gezicht, door maatschappelijk betrokken of verantwoord te ondernemen (‘MBO’ of ‘MVO’). Instellingen gaan zich steeds meer als ondernemer gedragen en worden minder afhankelijk van subsidiegevers, giften of sponsoring. Dergelijke partnerschappen kunnen zo voor beide partijen tot een voordelig resultaat leiden.

Social venturing wordt vaak in één adem genoemd met crowdfunding en micro financiering. De begrippen zijn geen synoniemen. Ze hebben wel gemeen dat daarbij ideële motieven een rol kunnen spelen en niet louter het financiële rendement belangrijk is.

Fiscale aspecten van social venturing

De manier waarop het ondernemerschap door een ideële organisatie of instelling vorm wordt gegeven, al dan niet in samenwerking met meer commerciële ondernemers, heeft gevolgen voor de fiscale positie van die organisaties. Daar moet dus aandacht voor bestaan. Juist bij (nieuwe) activiteiten als social venturing.

Bij veel vormen van rendement zal de Belastingdienst haar rechtmatige deel wensen. Zoals commerciële partijen hun fiscale positie moeten verantwoorden bij de meer traditionele manier van ondernemen, zo moeten social venturers dat ook. Het begrip social venturing is relatief jong; ook in de fiscale wereld. Er is niet zoiets als een generieke belastingvrijstelling voor social venturing-initiatieven. Steeds zal aan de hand van concrete feiten beoordeeld moeten worden, zowel bij de aanbiedende als bij de vragende partij, wat de fiscale gevolgen zijn van het aangaan van een overeenkomst of de start van nieuwe activiteiten. Voor organisaties die ondernemen vanuit een ideële doelstelling zoals bijvoorbeeld ANBI’s of SBBI‘s, kunnen daarbij wel bepaalde fiscale faciliteiten gelden. Door de belastingdruk op een social venturing-initiatief te minimaliseren, wordt het rendement daarvan verhoogd.

Onze dienstverlening

Voor initiatiefnemers van social venturing staat het maatschappelijke rendement meestal voorop. Omdat geld vaak de modus vormt om zaken in gang te zetten, zal ook daar aandacht voor moeten bestaan. In de eerste plaats moet uiteraard ieder van de betrokken partijen zijn administratie en fiscale positie op orde hebben. De Belastingdienst is dus belanghebbende bij social venturing-initiatieven. VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving die aan de orde komt bij social venturing en de praktische toepassing daarvan. Onze focus ligt op de fiscale aspecten voor ondernemende ideële organisaties en betrokken ondernemers. Graag gaan wij hierover met u het gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen