+31 30 2084100
Bellen

Stamrechtproject

4 april 2013 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

Strenger toezicht op Stamrecht- en Pensioen-B.V.

De Belastingdienst is gestart met een project om meer toezicht te houden op stamrecht en pensioen B.V.’s. Ze kondigt aan in boekenonderzoeken vaker te controleren op de situatie dat een B.V. niet aan stamrecht- of pensioenverplichtingen kan voldoen door onvoldoende vermogen.

Grote financiële gevolgen

In de praktijk treffen wij veel situaties waarin de B.V. bij het ingaan van de stamrecht- of pensioenverplichting niet meer over voldoende vermogen beschikt om de uitkeringen te kunnen verrichten. Vele oorzaken zijn denkbaar: dit kan het gevolg zijn van tegenvallende beleggingsresultaten, het uitkeringen van dividenden, het verstrekken van leningen of bestedingingen in de privé-sfeer. Indien de B.V. niet met de uitkeringen start op de ingangsdatum van stamrecht of pensioen, of indien al duidelijk is dat de B.V. hier onvoldoende middelen voor zal hebben, dan kan direct sprake zijn van een belaste afkoop. Zo’n afkoop leidt tot heffing van maximaal 52% inkomstenbelasting over de aanspraak én een revisierente van 20%. Daarnaast kan de afkoop leiden tot heffing van vennootschapsbelasting bij de B.V.

Stamrechtproject

De Belastingdienst heeft aangekondigd strenger te zullen controleren op stamrecht en pensioen B.V.’s met onvoldoende dekking. Hierbij zullen de volgende aandachtspunten ten minste worden beoordeeld:

  • De stamrechtovereenkomst of de pensioenbrief, inclusief de fiscale voorwaarden, de oprenting en de kostenopslag;
  • De zakelijkheid van aanwezige vorderingen op de directeur grootaandeelhouder (DGA), waarbij zal worden beoordeeld of er sprake is van een leningsovereenkomst, of voldoende rente wordt betaald en of er door de DGA zekerheid is gesteld;
  • De bestedingen van door de DGA opgenomen bedragen (al dan niet in rekening-courant) en de algemene balanspositie van de B.V.

Advies

Wij adviseren niet te wachten met het controleren van de financiële positie van uw stamrecht- of pensioen-B.V. tot de start van de stamrecht- of pensioenuitkeringen. Door tijdig in te grijpen of desnoods zelfs pensioenrechten prijs te geven voor de ingangsdatum. Tijdig ingrijpen wanneer de financiële positie verslechtert en een goede onderbouwing van de vorderingen op de DGA en de bestedingen van opgenomen bedragen, voorkomt een enorm hoge belastingheffing achteraf. Het prijsgeven van pensioenrechten bij onderdekking kan soms, onder strikte voorwaarden (besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M), plaatsvinden zonder fiscale sancties en daarmee een uitkomst bieden. Maar neem in ieder geval tijdig actie als DGA met pensioen in eigen beheer.

VERDER heeft ervaring met het beperken van de fiscale risico’s die gemoeid zijn met stamrecht en pensioen B.V.’s Met een goed advies en/of afstemming van de fiscale gevolgen met de Belastingdienst zijn wij graag van dienst. Laten we over de fiscale mogelijkheden een gesprek aangaan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >