Tegenprestatie bij schenking

20 mei 2013 - mr. Jos van BavelRegelmatig krijgen we de vraag of begunstigden die een schenking ontvangen aan de donateur of mecenas een tegenprestatie mogen leveren. Het laat zich ook goed indenken dat de begunstigde dankbaar is voor de ontvangen gift en dat wil tonen. Fiscaal is echter belangrijk dat een gift uit vrijgevigheid wordt gedaan. Dat betekent dat er geen op geld waardeerbare tegenprestatie tegenover zou mogen staan.

Er zijn echter aanwijzingen dat dit niet in absolute zin moet worden opgevat, omdat het voldoende lijkt te zijn wanneer een gift ‘nagenoeg uitsluitend’ uit vrijgevigheid tot stand komt. In fiscale zin betekent dit dat 90% of meer. Daarmee kan dus toch maximaal 10% aan op geld waardeerbare tegenprestaties worden gegeven, zónder het fiscale karakter van de gift te verliezen. Ook de ANBI-wetgeving lijkt ruimte te bieden voor deze interpretatie. Een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën met de bevestiging blijft echter vooralsnog uit.

Daarom heeft het onze voorkeur om terughoudend te zijn bij het verrichten van een – op geld waardeerbare – tegenprestatie bij het ontvangen van een schenking. Bij grotere bedragen of op geld waardeerbare prestaties, adviseren wij altijd vooraf te overleggen met de Belastingdienst om zekerheid te krijgen. Ook kan zo worden voorkomen dat de transacties als onverhoopte btw-prestaties worden beschouwd en de begunstigde, onder voorwaarden, over zijn tegenprestatie ook nog btw moet afdragen. ‘Ruilhandel’ of ‘bartering’ krijgt anders heel andere fiscale gevolgen dan vooraf bedoeld of voorzien.

Eventuele niet op geld waardeerbare tegenprestaties doen overigens fiscaal niets af aan het vrijgevende karakter van een schenking. Daarmee zijn nieuwsbrieven, uitnodigingen, voorlichting, previews en dergelijke, prima manieren om toch waardering te laten blijken.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u nader over de fiscale mogelijkheden om donateurs te bedanken voor hun giften. Naar onze ervaring is het raadzaam om schenkingsovereenkomsten vooraf te beoordelen op elementen die aan de gewenste fiscale conclusie in de weg kunnen staan. Begrippen als ‘sponsoring’, ‘schenking’, ‘gift’, ‘wederdienst’ en ‘levering’ lopen hier meestal door elkaar, ieder met eigen fiscale gevolgen. Vraagstukken over de fiscale behandeling van schenkingen en giften, rekent VERDER tot haar expertise. Graag gaan we hierover met u vrijblijvend een gesprek aan. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.