+31 30 2084100
Bellen

Terugvragen buitenlandse btw

3 juni 2013 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

Indien u als ondernemer in een ander EU-land btw heeft betaald, dan kunt u deze btw vaak terugvragen. Sinds enige jaren verloopt het teruggaafverzoek digitaal en via een speciale portal van de Nederlandse Belastingdienst (althans als uw onderneming uitsluitend in Nederland is gevestigd).

Termijnen

Aan een succesvolle teruggaaf zijn termijnen verbonden. De termijn voor btw-teruggaaf over 2014 eindigt op 30 september 2015: uw verzoek moet namelijk binnen zijn bij de Belastingdienst vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt. Daarmee wordt het tijd om actie te nemen als uw onderneming in 2014 buitenlandse btw heeft betaald, maar nog geen btw-teruggaafverzoek heeft gedaan.

Uw verzoek wordt door de Nederlandse Belastingdienst doorgestuurd naar het EU-land waarvan u btw heeft betaald. Hou hierbij rekening met administratieve vertragende factoren: als u voor het eerst een digitaal teruggaafverzoek doet, dan heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord. Dat moet uiteraard eerst worden aangevraagd. De behandeltermijn voor deze laatstgenoemde aanvraag bedraagt tot wel vier weken.

Als u nog niet eerder verzocht om teruggaaf van buitenlandse btw, dan adviseren wij u om uw gebruikersnaam en wachtwoord op korte termijn aan te vragen: deze zomer, maar uiterlijk nog in augustus 2015. U kunt dan in ieder geval het btw-teruggaafverzoek tijdig indienen. De gebruikersnaam en wachtwoord kunt u hier aanvragen.

Vestigingen in andere EU-landen

Heeft uw onderneming ook vestigingen in andere EU-landen en moet u daar ook btw-aangifte doen? Dan werken de regels anders. Indien uw buitenlandse vestiging btw heeft betaald van een ander EU-land dan het land van deze vestiging (bijvoorbeeld een Spaanse vestiging die Franse btw heeft betaald), dan verloopt het btw-teruggaafverzoek namelijk via de Belastingdienst van het land van de betreffende (Spaanse) vestiging. Let op: het verkrijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord ten behoeve van een teruggaafverzoek kan dan langer duren dan de maximaal 4 weken die hier in Nederland voor staan. Start ook in dergelijke situaties dus ook snel met een btw-teruggaafprocedure.

Overige formaliteiten

De diverse EU-landen stellen soms nog afwijkende regels voor een succesvolle btw-teruggaaf. De verschillende eisen kunnen kan vervelend uitpakken, aangezien de ervaring leert dat zelfs de kleinste onzorgvuldigheden in een aanvraag kunnen leiden tot de afwijzing daarvan. Zo worden eisen gesteld aan de taal waarin het teruggaafverzoek is geformuleerd. Ook belangrijk is de eis dat soms de facturen moeten worden meegestuurd (gescand, digitaal) bij het teruggaafverzoek. Tot slot gelden voor btw-teruggaafverzoeken ook drempelbedragen. Zo moet het btw-bedrag dat in het buitenland betaald werd meestal ten minste € 50 bedragen over het gehele kalenderjaar. Een overzicht van de per land geldende vereisten en een toelichting daarop treft u hier.

Onze dienstverlening

Twijfelt u over wat u precies moet invullen of meesturen bij een verzoek? Wij kunnen u adviseren en helpen bij een succesvol btw-teruggaafverzoek. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >