+31 30 2084100
Bellen

U wilt meer informatie?

X
  • Vul uw gegevens in. Wij versturen u een e-mail met een link naar het whitepaper.

Schenkbelasting? Tips om rekening mee te houden.

12 september 2017 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Op grond van de Successiewet 1956 wordt schenkbelasting geheven over al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Deze regel geldt voor zowel natuurlijke personen als voor rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en/of besloten vennootschappen. Tussen stichtingen en verenigingen komen schenkingen daarbij relatief veel voor, hetgeen fiscaal tot kan leiden onbedoelde en onverwachte heffing van schenkbelasting. Wij geven u graag meer informatie over schenkbelasting en tips waar u rekening mee dient te houden bij de fiscale kwalificatie van een schenking.

Tarieven bij schenkbelasting

Het tarief voor de schenkbelasting bij schenkingen tussen rechtspersonen bedraagt momenteel minimaal 30%, mits de schenkingen ook de algemene drempelvrijstelling te boven gaan (tarief 2017). De jaarlijkse drempelvrijstelling in 2017 bedraagt € 2.129 en deze wordt gebruikelijk jaarlijks licht geïndexeerd door de wetgever.

Voorts gelden in de schenkbelasting twee ‘schijven’, waarbij de heffing van schenkbelasting bij schenkingen tussen rechtspersonen progressief oploopt. Tot een verkrijging in 2017 van € 122.268 is het tarief 30% (eerste schijf), daarboven 40% (tweede schijf).

Vindt een vermogensoverheveling en schenking niet plaats tussen rechtspersonen maar tussen natuurlijke personen, en verhouden deze personen zich bovendien in familieverhoudingen tot elkaar dan kunnen het tarief en de vrijstellingen in de schenkbelasting afwijken. Ook voor schenkingen met een bepaald, specifiek in de wet genoemd, doel kunnen vrijstellingen aan de orde zijn evenals bij schenkingen die onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden of bepaald vermogen omvatten.

Enkele rechtspersonen kunnen daarbij ook een bijzonder fiscaal regime genieten. Zo zijn bijvoorbeeld Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) en Steunstichtingen SBBI), onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van schenkbelasting.

Meer weten over schenkbelasting en de fiscale kwalificatie?

Over de hoofdlijnen van de fiscale kwalificatie van een schenking hebben wij een whitepaper gepubliceerd. We gaan hierin in op de criteria voor een schenking en het belang van een juiste vastlegging van de motieven daarbij. Het whitepaper kunt u downloaden op deze pagina.

Onze dienstverlening

VERDER verleent fiscale en accountancy-diensten aan instellingen zonder winstoogmerk. Tussen instellingen vinden naar onze ervaring met regelmaat verstrekkingen en vermogensoverdrachten plaats, bewust of onbewust. Om daarbij niet met onbedoelde en onvoorziene heffingsgevolgen te worden geconfronteerd is het lonend om de statuten en interne regelgeving van een instelling periodiek op deze aspecten te beoordelen. Zodoende blijft een instelling compliant zónder dat zij hiervan in te toekomst hinder hoeft te ondervinden.

Contact

VERDER heeft brede ervaring op het gebied van wet- en regelgeving voor organisaties zonder winstoogmerk. Graag informeren wij u over de wijze waarop u heffingsgevolgen voor de schenkbelasting kunt beperken. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen