Validatiestelsel Filantropie

21 mei 2013 - mr. Jos van BavelIn de visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector was de ontwikkeling van een validatiestelsel aangekondigd. Het validatiestelsel dient om de sector en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Een toetsingskader werd inmiddels ontworpen (mede door de SBF). Het validatiestelsel zal van toepassing zijn op alle ANBI’s en bevat in ieder geval drie onderdelen:

  1. Een keurmerk;
  2. Een gedragscode, en
  3. De instelling van een Centraal Informatiepunt.

Keurmerk

Er zal één keurmerk komen. Dit keurmerk zal voor alle fondswervende ANBI’s gaan gelden. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt naar de grootte van de instelling. Het keurmerk gaat eisen stellen aan het bestuur, inzicht in donaties en schenkingen, de financiële organisatie en uitgebreide openbare informatieplicht.

Gedragscode

Er komt ook één verplichte gedragscode voor alle ANBI’s. Voor de situatie dat deze gedragscode niet wordt nageleefd, moeten nog sancties worden ontwikkeld.

Centraal Informatiepunt

De vorming van één – gratis toegankelijk en raadpleegbaar – Centraal Informatiepunt voor alle ANBI’s tot slot, moet digitale links gaan bieden naar de websites van alle ANBI’s. Daarop zal immers met ingang van 2014 verplichte informatie vindbaar moeten zijn.

Zoals in 2011 al bekend werd uit het conventant ‘ruimte voor geven’, zal de Belastingdienst ANBI’s die voldoen aan de eisen van het nieuwe validatiestelsel kunnen betrekken in een toezichtsarrangement vergelijkbaar met Horizontaal Toezicht. ANBI’s die niet aan het validatiestelsel (willen of kunnen) voldoen, zullen niet kunnen deelnemen aan dit specifieke toezichtsarrangement. Zij kunnen naar verwachting rekenen op een intensievere vorm van toezicht door de Belastingdienst.

Door de (mede-)ontwikkeling van het validatiestelsel neemt het SBF het heft in handen in het ANBI-domein. Voor het ANBI-team van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën kan daarmee voortaan veel voorlichting door de sector zelf worden ingevuld. Of dat ook tot goede fiscale adviezen leidt voor instellingen en het publiek, blijft afwachten. Ook de inrichting van het keurmerk, de handhaving daarvan en de handhaving van een gedragscode roept de nodige vragen op.

Vraagstukken over de fiscale positie van ANBI’s en de impact van het nieuw te ontwikkelen validatiestelsel op ANBI’s rekentVERDER tot haar expertise. Graag gaan we met u een gesprek aan over de (fiscale) mogelijkheden die de ANBI-status uw organisatie biedt. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.