+31 30 2084100
Bellen

Verzoek om teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voortaan digitaal

12 april 2017 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

De digitalisering van de communicatie met de Belastingdienst gaat verder. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aangegeven dat diverse processen in 2016 volledig worden gedigitaliseerd. Graag staan wij hierna stil bij deze praktische wijzigingen.

Procedure teruggaaf dividendbelasting

Nederlandse stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, kunnen ingehouden Nederlandse dividendbelasting veelal terugkrijgen van de Belastingdienst. Daarmee geldt de mogelijkheid tot teruggaaf voor Nederlandse rechtspersonen met een subjectieve vrijstelling van vennootschapsbelasting, zoals veel zorg-, onderwijs-, culturele en charitatieve instellingen deze genieten. Daarnaast geldt de mogelijkheid ook voor wél aan de vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen die een objectieve vrijstelling genieten, zoals bepaalde overheidsondernemingen.

Het terugvragen van Nederlandse dividendbelasting is effectief gewijzigd met ingang van 22 februari 2016. De bewuste rechtspersonen (naar schatting van de staatssecretaris zijn dit er circa 2.500) moeten zich voortaan eerst online registreren voor teruggaaf van dividendbelasting. Na registratie is de ingehouden belasting digitaal terug te vragen op het beveiligde ondernemersgedeelte van de website van de Belastingdienst. Uiteraard moet daarvoor ook aan de inhoudelijke voorwaarden voor teruggaaf worden voldaan.

Verdere digitalisering

Naast het verzoek om teruggaaf dividendbelasting worden in 2016 in ieder geval ook het verzoek om teruggaaf energiebelasting en de aangifte voor energie- en milieubelastingen volledig digitaal, aldus de staatssecretaris. Wij verwachten daarmee dat veel instellingen zich ook voor deze belastingmiddelen eerst zullen moeten registreren bij de Belastingdienst.

Contact

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw organisatie om ingehouden Nederlandse dividendbelasting terug te krijgen van de Belastingdienst? VERDER heeft veel expertise op het gebied van de fiscale regelgeving voor instellingen en organisaties. Graag informeren wij uw stichting of vereniging over de mogelijkheid gebruik te maken van de teruggaaf van energiebelasting, de voorwaarden en de gevolgen. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen