+31 30 2084100
Bellen

Voorkom correctie op btw-aftrek

3 september 2014 - mr. Jos van Bavel VERDER - NON-PROFIT

Niet van alle aangekochte goederen en diensten kunt u zonder meer de btw in aftrek brengen. Op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (Bua) is btw-aftrek uitgesloten wanneer zaken zijn aangeschaft ten behoeve van ‘privédoeleinden’ van de btw-ondernemer, zijn werknemers of zijn zakenrelaties. Dat is een ruime omschrijving die bij controles of boekenonderzoeken door de Belastingdienst vaak tot correcties leidt.

Zaken ten behoeve van ‘privédoeleinden’

Heeft het gebruik van goederen en diensten een consumptief karakter? Dan mag u de btw die op de factuur vermeld staat in beginsel niet aftrekken. Welke goederen en diensten vallen hieronder?

 1. Zaken voor het voeren van een zekere staat

  Uitgaven waarmee u in uw persoonlijke leven maatschappelijke aanzien of gewicht van een zekere functie tot uitdrukking probeert te brengen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een uitzonderlijk dure personenauto;

 2. Relatiegeschenken en andere giften

  Het gaat hier om geschenken die u om zakelijke motieven aan afnemers, leveranciers en andere relaties geeft. Voorbeelden zijn flessen wijn, kaarten voor evenementen (sportwedstrijd, voorstelling), evenals de golfdag die u voor relaties organiseert. Giften zijn bevoordelingen uit vrijgevigheid aan instellingen en andere organisaties die geen recht op aftrek van btw hebben. Bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die bij de oplevering van een schoolgebouw een kunstwerk schenkt;

 3.  Verstrekkingen aan personeel voor persoonlijke doeleinden

  Hierbij gaat het om het bieden van huisvesting, loon in natura, gelegenheid tot sport, ontspanning of privévervoer of middelen voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel. Voorbeelden hiervan zijn een personeelsfeest, kerstpakketten of een gratis kantoorlunch. Let op: btw op eten en drinken in een restaurant valt niet onder het Bua omdat deze btw op grond van een andere wettelijke regeling niet aftrekbaar is.

Speciale regelingen voor verstrekkingen aan personeel

Binnen het Bua gelden vier regelingen voor verstrekkingen aan het personeel:

 • kantineregeling;
 • fietsregeling voor het woon-werkverkeer;
 • regeling voor woon-werkverkeer in de vorm van besloten busvervoer;
 • outplacement ten behoeve van het personeel.

Bijzondere regeling

In het kader van de kantineregeling geldt er een bijzondere regeling. Deze houdt in dat u in beginsel de btw op spijzen en dranken voor personeel geheel mag aftrekken, maar dat er aan het einde van het jaar een verrekening plaatsvindt. Deze verrekening gebeurt op basis van de vergoeding die u voor de spijzen en dranken vraagt.

 • Laat u uw medewerkers een (kleine) vergoeding betalen, dan mag u de btw op inkopen en kantine(investeringen) aftrekken;
 • Betalen uw medewerkers geen vergoeding of een vergoeding onder de kostprijs, dan wordt de btw (gedeeltelijk) uitgesloten van aftrek.

Bua-rekenmodel

Om te bepalen in hoeverre de btw wel en niet mag worden afgetrokken, moet de u een berekening maken. Daarmee ziet u of u een deel van afgetrokken btw aan het einde van het jaar moet terugbetalen. Deze berekening vindt u in een Bua-rekenmodel.

Wanneer vindt btw-correctie plaats?

Als u in een jaar aan voornoemde zaken meer dan € 227 exclusief btw per medewerker of relatie heeft uitgegeven, dan mag u de btw niet aftrekken. Dat betekent dat u gedurende het jaar de totale uitgaven aan bovengenoemde zaken moet bijhouden of aan het einde van het jaar een berekening moet opstellen voor de Bua. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat de Belastingdienst achteraf een naheffingsaanslag met boete oplegt.

Onze dienstverlening

Door de verschuldigde btw op een juiste wijze te berekenen, voorkomt u btw-correcties en fiscale boeten achteraf. Bij deze berekening en de beoordeling van uw btw-uitgaven en -aftrek helpt VERDER u graag. Bijvoorbeeld door een Bua-rekenmodel op te stellen. Vraagstukken over fiscale berekeningen en btw-correcties, rekent VERDER tot haar expertise. Onze contactgegevens treft u hier aan. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de fiscale positie van uw organisatie.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jos van Bavel

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jos verantwoordelijk voor fiscale advisering. Jos is een fiscaal specialist met focus op grote en middelgrote Non-Profit organisaties en overheden.

Lees meer over Jos van Bavel >

Recente publicaties

Alle publicaties

Best gelezen