+31 30 2084100
Bellen

Vrijgestelde beleggingsinstelling

26 februari 2016 - mr. Jan-Marc van Beusekom VERDER - ICT-MARKETING

Beleggingsinstellingen kunnen net als zorginstellingen, pensioenfondsen, Natuurschoonwetlichamen of bepaalde verenigingen en stichtingen, onder voorwaarden een subjectieve vrijstelling genieten voor de vennootschapsbelasting. De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) betaalt – onder voorwaarden – geen winstbelasting en hoeft geen aangifte vennootschapsbelasting te verzorgen. Als een VBI dividend uitkeert, geldt bovendien dat dit dividend niet onderworpen is aan de heffing van dividendbelasting.

De voornaamste voorwaarde om het VBI-regime deelachtig te worden bestaat er uit dat feitelijk belegt moet worden in (uitsluitend) financiële instrumenten. Daarnaast bestaan belangrijke eisen aan de rechtsvorm van de VBI, de hoeveelheid deelnemers in de VBI, de aanvang van de vrijstelling en verzoek daarvoor aan de Belastingdienst. Ook bestaat er goedkeurend beleid om via een juridische splitsing tot een vrijgestelde beleggingsinstelling te komen.

De vrijgestelde beleggingsinstelling heeft geen recht op verrekening van buitenlandse bronbelasting ter voorkoming van dubbele belasting. Ook geniet de VBI geen verdragsbescherming.

Onze dienstverlening

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van en grenzen aan de vrijgestelde beleggingsinstelling. De werking van de subjectieve vrijstelling voor beleggingsinstellingen rekent VERDER tot haar expertise. In samenwerking met uw notaris, jurist en/of accountant kunnen we bepalen of een VBI voor u gunstig zal uitpakken. Graag gaan we met u vrijblijvend een gesprek aan over de (fiscale) aandachtspunten van de VBI. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.

Jan-Marc van Beusekom

Partner / Fiscalist

Binnen VERDER is Jan-Marc verantwoordelijk voor fiscale advisering. Zijn expertise ligt met name bij de vennootschapsbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting daar waar het de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier aangaat. Van oudsher heeft Jan-Marc veel ICT & Marketing bedrijven als klant.

Lees meer over Jan-Marc van Beusekom >