Fiscaal zelfstandig of in loondienst

23 juli 2015 - mr. Jan-Marc van BeusekomDe zelfstandige (of zzp’er: zelfstandige zonder personeel) staat volop in de fiscale belangstelling. Meestal is vooral de vraag relevant of de zzp’er werkelijk opdrachtnemer en ondernemer is of mogelijk toch in loondienst werkzaam.

De zelfstandige is gebruikelijk ondernemer. Veel zzp’ers hebben echter slechts één of enkele grote opdrachtgevers. Juist in deze situaties komt de vraag op of de zzp’er echt als zelfstandige werkt. Het zelfstandig ondernemerschap is fiscaal voordeliger dan een loondienstverband, maar daar staat tegenover dat de zzp’er wel zelf de risico’s voor bijvoorbeeld omzet en arbeidsongeschiktheid moet dragen.

Inkomstenbelasting: zelfstandige of loondienst

Of de zelfstandige als zzp’er of toch in loondienst werkt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken en de feiten en omstandigheden. Van loondienst is sprake als de arbeid persoonlijk moet worden verricht, daarvoor een vergoeding wordt ontvangen en er een gezagsrelatie bestaat met de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt dan werkgever (inhoudingsplichtig) en moet op de vergoeding loonheffingen en premies inhouden en afdragen.

Ondernemer of resultaatgenieter

Binnen de categorie ‘zelfstandigen’ wordt in de sfeer van de inkomstenbelasting nog een onderscheid gemaakt tussen ‘ondernemers’ en ‘resultaatgenieters’. Dit onderscheid is van belang voor bepaalde fiscale voordelen die een ondernemer wél en een resultaatgenieter niet kan genieten. Het verschil tussen de feitelijke activiteiten van een ondernemer en die van een resultaatgenieter kan heel klein zijn en is niet in een algemene definitie te vangen. In het algemeen geldt wel vaak dat resultaatgenieters hun zelfstandige werkzaamheden meer naast hun andere werkzaamheden doen (al of niet in dienstverband uitgeoefend), minder ondernemingsrisico’s lopen, minder kapitaal investeren en minder opdrachtgevers hebben.

In tegenstelling tot werknemers zijn ondernemers en resultaatgenieters niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA). Zij betalen zelf hun inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (4,85%, 2015).

Voorbeelden van resultaatgenieters
‘Freelancers’ zoals auteurs van artikelen en boeken, cursusleiders en docenten worden vaak aangemerkt als resultaatgenieters.

Belastingvoordelen ondernemers (ondernemersfaciliteiten)

Degene die voor de inkomstenbelasting kwalificeert als ‘ondernemer’, geniet fiscale voordelen die een resultaatgenieter of werknemer niet heeft. De belangrijkste voordelen zijn de zelfstandigenaftrek van € 7.280 en de MKB-winstvrijstelling van 14% van de winst (2015).

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek geldt (in 2015) alleen voor ondernemers die ten minste 1225 ondernemingsuren in een jaar maken en van hun werkzame uren meer dan de helft aan hun onderneming besteden. Deze laatste voorwaarde geldt overigens niet in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent, zodat de hypbride ondernemer ook langzaam op stoom kan komen en bijvoorbeeld een dienstverband kan afbouwen. Als gezegd bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280.

  • Tip: de Belastingdienst controleert regelmatig het aantal uren dat een zelfstandige aan zijn onderneming besteedt. Houd daarom altijd een goede urenregistratie bij (al vanaf het prille begin van de onderneming)!

Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is beperkt tot maximaal het bedrag van de ondernemingswinst. Wordt een lage winst behaald, waardoor de zelfstandigenaftrek niet geheel in aftrek komt op de winst? Dan kan het niet-benutte deel worden doorgeschoven naar de volgende negen jaren.

  • Tip: voor de zelfstandigenaftrek tellen alle uren mee die de ondernemer besteedt aan de onderneming. Daaronder vallen bijvoorbeeld uren die zijn besteed aan de administratie, het design en inrichten van de website, het maken van offertes, reistijd naar klanten, het opstellen van nieuwsbrieven en het volgen van cursussen en opleidingen voor de onderneming.

In de eerste vijf ondernemersjaren hebben ondernemers naast de zelfstandigenaftrek maximaal drie jaar recht op de startersaftrek van € 2.123 (2015). Bovendien geldt in deze drie jaar niet de beperking dat de zelfstandigenaftrek maximaal het bedrag van de winst bedraagt.

Onze dienstverlening

VERDER heeft expertise op het gebied van fiscale regelgeving. Bijvoorbeeld op het terrein van de ondernemingsfaciliteiten in de sfeer van de inkomstenbelasting. Graag gaan wij met startende ondernemers het gesprek aan over het belang van de fiscale regels en het aanleggen van een juiste administratie. Onze contactgegevens treft u hier aan.

VERDER gaat uiterst nauwkeurig te werk. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door u op basis van de voorgaande informatie genomen acties. Neem hier kennis van onze disclaimer.