+31 30 2084100
Bellen
Non-profit

NON-PROFIT

VERDER focust zich bij haar dienstverlening op Non-Profit organisaties en instellingen die maatschappelijke doelen nastreven. Ze dienen de belangen van hun achterban, het algemeen belang of van een specifieke doelgroep. Van deze organisaties wordt transparantie en verantwoording verwacht. Wij kennen de onderwerpen die voor hen spelen en delen daar graag onze kennis over.

gebogenpijl
WTA

Bij VERDER Non-Profit hebben wij de focus op die organisaties en instellingen die maatschappelijke doelen nastreven. Wij adviseren organisaties waarbij het streven naar winst niet voorop staat. Organisaties die door subsidies, fondsen of giften worden gesteund, maar waar ook ondernemerschap steeds belangrijker wordt. Dit ondernemerschap brengt vaak wijzigingen in de fiscale positie van instellingen. Hoe […]

Lees meer >

VERDER Non-Profit is thuis in de wereld van stichtingen en verenigingen. Wij hebben ruime ervaring met specifieke regelgeving voor verslaggeving (RJ 640 en RJ 650) en kennen de eisen welke worden gesteld aan subsidieverantwoordingen. In alle gevallen geldt dat wanneer in een vroeg stadium issues worden geïdentificeerd en opgelost, de latere verantwoording een stuk soepeler […]

Lees meer >

Organisaties en instellingen die maatschappelijke doelen nastreven ontkomen soms niet aan fiscale aangiften. Dat kunnen aangiften zijn voor uiteenlopende heffingen. Veelal betreft het aangiften loon- en/of omzetbelasting (btw), maar soms ook minder voorkomende heffingen zoals vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelasting, verhuurderheffing, etc. Bij VERDER Non-Profit helpen we organisaties graag om fiscaal compliant te zijn. We houden daarbij […]

Lees meer >

Onder voorwaarden is het wettelijk verplicht om de jaarverslaggeving van uw stichting of vereniging door een accountant te laten controleren. Daarnaast geldt voor veel stichtingen en verenigingen dat de jaarrekening gecontroleerd wordt op verzoek dan wel verplichting vanuit subsidieverstrekkers. Tenslotte geldt in sommige gevallen een statutaire verplichting tot controle of vindt een vrijwillige controle plaats simpelweg […]

Lees meer >

De verslaggevingsvereisten voor stichtingen en verenigingen zijn specifiek en daarmee is een fout in het opstellen van de jaarrekening snel gemaakt. Als u zelf de specifieke kennis niet in huis heeft, zoekt u een accountant met ruime ervaring met vergelijkbare organisaties. VERDER heeft deze ervaring en is thuis in de specifieke verslaggevingsvereisten zoals: Richtlijn 640 […]

Lees meer >

Bij stichtingen of verenigingen is vaak sprake van specifieke controleverklaringen. VERDER Non-Profit heeft in ruime mate ervaring met een grote verscheidenheid aan specifieke controleverklaringen. Voorbeelden zijn verklaringen in het kader van: Projectsubsidies onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Gemeentelijke- en provinciale subsidies; Subsidies uit private fondsen; Opgave van behaalde doelen (in aantallen of […]

Lees meer >

Kom in contact met ons

X
  • Vul uw gegevens in. Wij reageren spoedig.