+31 30 2084100
Bellen

Accountancy advisering

22 november 2016 - Timo van Eeden VERDER NON-PROFIT

VERDER Non-Profit is thuis in de wereld van stichtingen en verenigingen. Wij hebben ruime ervaring met specifieke regelgeving voor verslaggeving (RJ 640 en RJ 650) en kennen de eisen welke worden gesteld aan subsidieverantwoordingen. In alle gevallen geldt dat wanneer in een vroeg stadium issues worden geïdentificeerd en opgelost, de latere verantwoording een stuk soepeler kan verlopen. Met name bij subsidieverantwoording is dit van groot belang. Immers, als achteraf kosten alsnog worden afgekeurd/als niet-subsidiabel worden aangemerkt, heeft dit een directe impact op de financiële positie van uw organisatie.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses alsmede advisering omtrent een effectieve maar werkbare invulling van uw interne beheersing. Ook met betrekking tot fiscaal advies zijn wij gespecialiseerd in de voor uw organisatie geldende kansen en uitdagingen.

Timo van Eeden (RA)

Partner

Timo is registeraccountant met een grote passie voor de dynamiek en uitdagingen van het accountantsvak. Binnen VERDER is hij verantwoordelijk voor de controle en advisering van zowel Non-Profit instellingen alsmede middelgrote MKB-ondernemingen met een focus op ICT & Marketing.

Lees meer over Timo van Eeden (RA) >