Controle jaarrekening

22 november 2016 - Timo van Eeden

Onder voorwaarden is het wettelijk verplicht om de jaarverslaggeving van uw stichting of vereniging door een accountant te laten controleren. Daarnaast geldt voor veel stichtingen en verenigingen dat de jaarrekening gecontroleerd wordt op verzoek dan wel verplichting vanuit subsidieverstrekkers. Tenslotte geldt in sommige gevallen een statutaire verplichting tot controle of vindt een vrijwillige controle plaats simpelweg omdat het zorgvuldig is om aan alle belanghebbenden zekerheid te kunnen bieden.

Welke reden voor u ook geldt: als u dan toch een accountantscontrole laat uitvoeren, dan graag zo effectief, efficiënt en plezierig mogelijk!

Wij werken net iets anders dan de meeste accountantskantoren. Wij geloven in de waarde van ervaring en betrokkenheid. Geen grote teams met onervaren ‘vinkers’ maar ervaren accountants die de juiste vragen kunnen stellen, direct conclusies kunnen trekken en daarmee beter én efficiënter controleren. Dat combineren wij met ‘paperless’ dossiers en waar nuttig inzet van data-analyse.

Een controle van een stichting of vereniging is anders dan de controle van een winst-beogende onderneming. Vaak geldt specifieke regelgeving zoals:

  • Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ of Richtlijn C1 voor de kleinere organisaties
  • Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’ of Richtlijn C2 voor kleinere organisaties
  • Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bij subsidies is tevens sprake van aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en bijbehorende controleprotocollen.

VERDER Non-Profit is volledig thuis in bovenstaande regelgeving en dé specialist in controle hiervan en daarnaast is VERDER Non-Profit in het bezit van een WTA-vergunning voor niet-OOB organisaties.