Overige controleverklaringen

22 november 2016 - Timo van Eeden

Bij stichtingen of verenigingen is vaak sprake van specifieke controleverklaringen. VERDER Non-Profit heeft in ruime mate ervaring met een grote verscheidenheid aan specifieke controleverklaringen. Voorbeelden zijn verklaringen in het kader van:

  • Projectsubsidies onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
  • Gemeentelijke- en provinciale subsidies;
  • Subsidies uit private fondsen;
  • Opgave van behaalde doelen (in aantallen of in waarde);

Dit betekent dat wij bekend zijn met de geldende regelgeving en met de specifiek van toepassing verklaarde controleprotocollen. Hiermee kunnen we u een effici├źnte en hoogwaardige controle garanderen.

Overigens is het naar onze ervaring nuttig om bij specifieke controleverplichtingen al op het moment van toekennen van de subsidie met uw accountant vooraf vast te stellen aan welke voorwaarden de uiteindelijke verantwoording dient te voldoen. Hiermee wordt voorkomen dat onjuiste verantwoording achteraf leidt tot afkeuring van subsidiabele kosten.