Samenstellen jaarrekeningen

22 november 2016 - Timo van Eeden

De verslaggevingsvereisten voor stichtingen en verenigingen zijn specifiek en daarmee is een fout in het opstellen van de jaarrekening snel gemaakt. Als u zelf de specifieke kennis niet in huis heeft, zoekt u een accountant met ruime ervaring met vergelijkbare organisaties. VERDER heeft deze ervaring en is thuis in de specifieke verslaggevingsvereisten zoals:

  • Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ of Richtlijn C1 voor de kleinere organisaties;
  • Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’ of Richtlijn C2 voor kleinere organisaties;
  • Wet Normering Topinkomens (WNT)

Dus mocht voor uw organisatie geen accountantscontrole nodig zijn maar wilt u wel de zekerheid hebben dat uw verslaggeving voldoet aan geldende wet- en regelging? VERDER Non-Profit is dé specialist en zorgt dat uw verantwoording volledig aan alle vereisten voldoet.