31 30 2084100
Bellen

Privacy statement

privacy statement

Op onze website verzamelen wij gegevens, waaronder persoonsgegevens, van en over de bezoekers. Wij nemen de privacy van onze bezoekers uiterst serieus. We gaan dus zorgvuldig om met (persoonlijke) informatie van onze bezoekers. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens we verzamelen, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen. U bent dan op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Deze privacy statement is van toepassing op VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants en op elk van de aan haar verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website wordt verzameld, of via onze e-mail nieuwsbrief of die deze informatie beheren.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld algemene informatie kunnen aanvragen of zich kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om bezoekers informatie te verstrekken over de dienstverlening van VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants.

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Wensen zij deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan de bezoeker zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens slaan wij op in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behoudens voor zover wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift toe verplicht worden gesteld. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk worden, dan zal VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants hier nadrukkelijk eerst de (schriftelijke) toestemming voor vragen van haar bezoekers.

Cookies

VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen wanneer hij onze website bezoekt. De informatie die wij door middel van een cookie verkrijgen is specifiek voor de computer van onze bezoeker en kan bestaan uit een Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop onze site werd bezocht, en welke delen van de website werden bekeken. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. Een bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd wanneer hij een cookie ontvangt, of dat bij de ontvangst ervan kan weigeren. Schakelt de bezoeker de acceptatie van onze cookies door zijn browser uit, dan is de kans echter groot dat veel websites die hij bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Rechten bezoeker

Heeft onze bezoeker eenmaal zijn persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, dan kan hij VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants op ieder gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hij kan ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van zijn persoonsgegevens opvragen zoals die bij ons bekend zijn, of aangeven dat hij in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants wenst te ontvangen.

Bent u een bezoeker van onze website en heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

VERDER Fiscaal Specialisten en Accountants

Postbus 85326

3508 AH Utrecht

info@vfsa.nl