Op onze website verzamelen wij gegevens, waaronder persoonsgegevens, van en over de bezoekers. Wij nemen de privacy van onze bezoekers uiterst serieus. Wij gaan dus zorgvuldig om met (persoonlijke) informatie van onze bezoekers. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. VERDER Accountants | Fiscalisten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen. U bent dan op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Deze privacy statement is van toepassing op VERDER Accountants | Fiscalisten en op elk van de aan haar verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website wordt verzameld, of via onze e-mail nieuwsbrief of die deze informatie beheren.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld algemene informatie kunnen aanvragen of zich kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door VERDER Accountants | Fiscalisten worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om bezoekers informatie te verstrekken over de dienstverlening van VERDER Accountants | Fiscalisten.

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Wensen zij deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan de bezoeker zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens slaan wij op in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behoudens voor zover wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift toe verplicht worden gesteld. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk worden, dan zal VERDER Accountants | Fiscalisten hier nadrukkelijk eerst de (schriftelijke) toestemming voor vragen van haar bezoekers.

Cookies

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Wensen zij deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan de bezoeker zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens slaan wij op in een eigen relatiebeheersysteem. Wij zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behoudens voor zover wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift toe verplicht worden gesteld. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk worden, dan zal VERDER Accountants | Fiscalisten hier nadrukkelijk eerst de (schriftelijke) toestemming voor vragen van haar bezoekers.

Google

De advertentievereisten van Google kunnen worden samengevat in de advertentieprincipes van Google. Ze zijn ingesteld om gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=nl

We gebruiken Google Adsense Adverteren op onze website.

Google, als externe partij, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Het gebruik van de DART-cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van Google ad en de content netwerk privacy policy te bezoeken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

We hebben het volgende geïmplementeerd:

  • Remarketing met Google AdSense
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Demographics and Interests Reporting
  • DoubleClick Platform Integration
  • SalesFeed
  • HotJar
  • LiveChat

Rechten bezoeker

Heeft onze bezoeker eenmaal zijn persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, dan kan hij VERDER Accountants | Fiscalisten op ieder gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hij kan ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van zijn persoonsgegevens opvragen zoals die bij ons bekend zijn, of aangeven dat hij in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van VERDER Accountants | Fiscalisten wenst te ontvangen.

Bent u een bezoeker van onze website en heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

VERDER Accountants | Fiscalisten
Postbus 85326
3508 AH Utrecht
verder@vfsa.nl