Compliance

22 november 2016 - Jan-Marc van Beusekom

VERDER verzorgt graag uw aangifte inkomstenbelasting en/of de aangifte vennootschapsbelasting van uw vennootschap. Wij werken bij voorkeur met vooraf overeengekomen vaste jaarlijkse tarieven.

Indien u ons daartoe machtigt, dan ontvangen wij van alle opgelegde aanslagen inkomsten- en/of vennootschapsbelasting rechtstreeks een elektronische kopie van de Belastingdienst.

Met betrekking tot de aangiften kunnen wij de volgende werkzaamheden verzorgen.

Vennootschapsbelasting

 • Opstellen tax clearance/fiscale positie in de jaarrekening.
 • Opstellen en indienen van de aangifte.
 • Opname van de aangifte in de uitstelregeling met de Belastingdienst. Als dat wenselijk is, dan kunnen wij op basis hiervan de aangifte later dan op basis van de reguliere wettelijke termijn indienen.
 • Controle van opgelegde aanslagen.
 • Indienen of aanvragen voorlopige aanslag.
 • Opstellen bezwaarschiften.
 • Beantwoorden vragen van de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

 • Opstellen en indienen van de aangifte. Als de winst van een in privé gedreven onderneming in de aangifte moet worden aangegeven, dan kunnen wij daar een winstberekening en balans voor opstellen.
 • Opname van de aangifte in de uitstelregeling met de Belastingdienst. Als dat wenselijk is, dan kunnen wij op basis hiervan de aangifte later dan op basis van de reguliere wettelijke termijn indienen.
 • Controle van opgelegde aanslagen.
 • Controle van toeslagen.
 • Indienen of aanvragen voorlopige aanslag.
 • Opstellen bezwaarschiften.
 • Beantwoorden vragen van de Belastingdienst