+31 30 2084100
Bellen

Overige controleverklaringen

22 november 2016 - Timo van Eeden PROFIT

In sommige gevallen heeft u specifieke controle verklaringen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een controleverklaring zijn bij een opgave verzekerd belang ten behoeve van de verzekeraar of afdracht van loonbelasting/premies zorgverzekeringen bij verhuur van medewerkers. In andere gevallen is geen sprake van controleverklaringen maar zijn een aantal specifieke werkzaamheden nodig, bijvoorbeeld in het kader van een financieringscontract of een verkregen subsidie.

VERDER heeft een brede ervaring met voorkomende specifieke controleverklaringen en staat u graag bij. Bij voorkeur gaan we niet pas met u in overleg op het moment van verantwoording maar al bij het aangaan van het onderliggende contract of het verkrijgen van de betreffende subsidie. Onze ervaring is dat een vroeg overleg in een later stadium veel efficiency oplevert.

Timo van Eeden (RA)

Partner

Timo is registeraccountant met een grote passie voor de dynamiek en uitdagingen van het accountantsvak. Binnen VERDER is hij verantwoordelijk voor de controle en advisering van zowel Non-Profit instellingen alsmede middelgrote MKB-ondernemingen met een focus op ICT & Marketing.

Lees meer over Timo van Eeden (RA) >